Vanliga frågor om rinit

Här är de vanligaste frågorna om symtom och behandling av rinit.

Hur vanligt är rinit?

Bland barn har cirka13 procent rinit. Bland vuxna cirka20 procent.

Finns det ett samband mellan rinit och astma?

Ja, det finns det. För ett stort antal människor med med rinit- respektive astmasymtom är det viktigt att se luftvägssjukdomen som en och samma när det gäller utredning och behandling. Studier har visat ett starkt samband mellan rinit och senare astmautveckling.

Vad är viktigt att tänka på?

Det finns mycket dokumentation om nyttan av att behandla allergisk rinit med antiinflammatorisk behandling. Sådan behandling har goda effekter på såväl symtom, näsans funktion och på livskvaliteten. På motsvarande sätt är det väl visat att behandling av luftvägsinflammationen vid astma påverkar symtom, lungfunktion, välbefinnande och överlevnad. Därför är det viktigt att behandla både näsa och lungor hos patienter med rinitastma!

 

Läs mer om rinitastma här och här.