Frågor och svar om nya coronaviruset (uppdaterat)

2020-04-18 ·

Astma- och Allergiförbundet följer noga utvecklingen av det pågående utbrottet av coronaviruset covid-19, både i Sverige och internationellt.

 

Denna text publicerades första gången den 12 mars, men har sedan dess uppdaterats i takt med att nya frågor och ny information tillkommit.

 

Astma- och Allergiförbundet har ett litet kansli som varken kan eller bör erbjuda medicinska expertråd på individuell nivå, eller uttala oss om till exempel smittspridning. För den sortens frågor hänvisar vi alltid till ansvarig myndighet och/eller behandlande läkare. Vi har samlat mer allmänna svar på de vanligaste frågorna lite längre ner i denna text.

 

Krisinformation.se är myndigheternas gemensamma informationsportal. Här finns en särskild coronasida med samlade länkar med bekräftad information om allt från skola och arbete till kollektivtrafik och inrikesresor. Det är extra viktigt att alltid söka bekräftad information, eftersom det lätt uppstår missförstånd och rykten kring ett nytt virus som corona.

 

Här är Folkhälsomyndighetens information om hur man kan skydda sig själv och andra mot smitta. Myndigheten för delaktighet har samlat information om corona, tillgängligt för personer med funktionsnedsättning, här.

 

1177 Vårdguiden finns information om hur smitta överförs, vilka symptom man får om man insjuknar och så vidare. Tänk på att endast ringa 1177 om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

 

Astma- och Allergiförbundet har också i en skrivelse till Folkhälsomyndigheten efterfrågat tydligare information och råd till personer som tillhör en riskgrupp. Vi har också föreslagit för regeringen och Folkhälsomyndigheten att man ska inrätta ett corona-råd för att förbättra kommunikation mellan myndigheter och olika patientgrupper (läs mer om det här). Vi har i dagarna blivit kallade till ett sådant möte med regeringens existerande patientråd.

 

 

Nedan besvarar vi några av de frågor vi fått från våra medlemmar.

 

 

Tillhör man en riskgrupp om man har astma?

Kunskapen om covid-19 ökar hela tiden, och Astma- och Allergiförbundet följer myndigheternas rapportering löpande.

 

Den 15 juni uppdaterade Folkhälsomyndigheten sin information om riskgrupper, baserat på nya undersökningar. Det är, liksom tidigare, framför allt hög ålder som lyfts fram som den viktigaste orsaken till ökad risk för allvarlig sjukdom.

 

När det gäller astma, så har man ändrat hur man uttrycker sig. Man listar vissa sjukdomar som, förutom stigande ålder, kan öka risken ytterligare. Ju högre upp på listan, desto större riskökning. Som nummer 7 (av 12) står:

 

Kronisk lungsjukdom (inklusive astma, men mycket marginellt om den är välbehandlad).”

 

Man skriver också lite längre ner att ”Barn har en mycket liten risk för att bli allvarligt sjuka, även de som har något av de tillstånd eller sjukdomar som ökar risken för vuxna och äldre personer.”

 

Det är alltså speciellt viktigt i corona-tider att vara välbehandlad i sin astma, se vidare nästa fråga.

 

 

Vad kan den som har astma göra för att skydda sig mot att drabbas allvarligt av det nya coronaviruset?
Astma- och Allergiförbundet har frågat Christer Janson, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, om det finns något att göra för att skydda sig själv eller sina barn med just astmasjukdom. Han svarar ”Virusinfektioner är en vanlig utlösande faktor till en period med försämrad astma. Under tider när risken att drabbas av en virusinfektion är förhöjd är det därför extra viktigt att underhållsbehandlingen av astman är så bra som möjligt.

 

– Särskilt noga ska man vara med att ta antiinflammatoriska läkemedel regelbundet, enligt den ordination man fått från sin läkare. För den som vanligtvis bara tar mediciner under allergisäsongen kan det vara bra att börja redan nu. På så sätt är astman så välkontrollerad som möjligt ifall man skulle drabbas av en infektion.”

 

Christer Janson intervjuades också i SVT den 13 mars. Där ger han råd om hur den som lever med astma kan göra i det här läget. Här är det inslaget.

 

 

Hur ska jag som har pollenallergi agera nu?

I år är det särskilt viktigt att ha en välbehandlad pollenallergi, så att du slipper snuva, hosta eller andra symptom från luftvägarna. Här har vi har samlat råd och information om hur du själv kan påverka din pollenallergi.

 

Folkhälsomyndigheten förtydligade sina råd om hur man skiljer sina symptom den 26 mars:

 

”Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

 

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

 

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.”

 

 

Är pollenallergiker mer utsatta för coronaviruset under pollensäsongen?

En studie från Göteborgs universitet som det rapporterats flitigt om i medierna har visat på en koppling mellan mängden pollen i luften och sänkt immunförsvar för rhinovirus, det vill säga virus som orsakar vanlig förkylning samt andra infektioner i övre luftvägarna.

 

Studien visar dock att detta inte enbart berör personer med pollenallergi, utan alla som exponeras för höga pollenhalter. Dessutom gäller sambandet i studien just så kallat rhinovirus och inte risken för att drabbas av covid-19. Studien säger alltså inte något om risken för pollenallergiker att smittas av eller bli svårt sjuka av coronavirus.

 

Vi har bett Christer Janson, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, kommentera studien och han säger så här:

 

”Studier på möss, cellkulturer och nässlemhinna antyder att exponering för pollen minskar kroppens förvar mot virus (interferoner). Man har också visat ett tidssamband mellan pollenhalter och rapporterade fall av en viss typ av virus (rhinovirus). Dock så är det inte covid-19 man studerat här, utan rhinovirus. Studien är gjord på icke-allergiker och säger ingenting om pollenallergi. Dessutom så säger författarna själva att kliniska studier behövs för att bekräfta resultaten.”

 

Astma- och Allergiförbundet tycker att resultaten är intressanta och att de visar att det behövs mer forskning kring hur såväl personer med pollenallergi som andra påverkas av pollen. Resultaten visar också hur viktiga de pollenmätningar och prognoser som görs är för att veta hur pollenhalterna ser ut i olika delar av landet och kunna undvika exponering.

 

Forskarna bakom ovanstående studie har också gjort en snabb sammanställning över kopplingen mellan antalet allvarligt sjuka i covid-19 och mängden pollen i luften. Även detta har uppmärksammats i media, och lett till en del oro och frågor. Vetenskapsradion gjorde den 5 april en tydlig genomgång av hur pollen eventuellt kan påverka risken att bli sjuk i covid-19, som landar i att studien inte visar några tydliga samband mellan pollen och en ökad mottaglighet för coronavirus. Man kan inte heller se säkert att mycket pollen ger ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19.

 

 

Jag har läst på webben att antiinflammatoriska läkemedel som kortison kan vara en faktor för att förvärra en infektion. Jag undrar om det är någon risk att använda min astmamedicin (inhalator)?

Som sagts ovan har Astma- och Allergiförbundet frågat Christer Janson, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, om det finns något att göra för att skydda sig själv eller sina barn med just astmasjukdom. Han svarar ”Virusinfektioner är en vanlig utlösande faktor till en period med försämrad astma. Under tider när risken att drabbas av en virusinfektion är förhöjd är det därför extra viktigt att underhållsbehandlingen av astman är så bra som möjligt.

 

– Särskilt noga ska man vara med att ta antiinflammatoriska läkemedel regelbundet, enligt den ordination man fått från sin läkare. För den som vanligtvis bara tar mediciner under allergisäsongen kan det vara bra att börja redan nu. På så sätt är astman så välkontrollerad som möjligt ifall man skulle drabbas av en infektion.”

 

Den antiinflammatoriska läkemedel som Christer Janson som här nämner är just steroider (kortison) som inhaleras. Kortison kan också ges i mycket höga doser i form av tabletter, exempelvis när en person med astma behöver sjukhusvård. När kortison ges i så höga doser kan det också ge andra typer av biverkningar, exempelvis påverkan av immunförsvaret.

 

Vi kan inte ge medicinska råd eller göra individuella bedömningar. Men de generella råd som finns är alltså att ta sin förebyggande behandling eftersom man vet att det minskar risken för försämring vid en virusinfektion. Inhalationssteroider är välbeprövade läkemedel som under lång tid använts av astmatiker även under perioder med pågående infektioner.

 

Vi har även ställt frågan till Läkemedelsverket, som inte kan säga mer än att ”Vi kan inte ge några råd kring hur man ska ändra sin medicinering. Men det är viktigt att inte avbryta den utan fortsätta med underhållsbehandlingen och ha en beredskap inför att kunna ta behovsmedicin”.

 

 

Vad gör jag om jag tror att jag blivit smittad?
Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

 

 

Hur ska den som tillhör en riskgrupp skydda sig mot smitta?

Folkhälsomyndigheten gick ut med uppdaterade råd till riskgrupper den 20 mars. Här skriver man:

 

“Till dig som är 70 år och äldre rekommenderas att du begränsar dina nära kontakter med andra människor. Det innebär bland annat att du så långt som möjligt ska undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Försök att hålla dig hemma, men självklart finns inget hinder att t.ex. ta en promenad och vistas ute i miljöer med få människor. Be om hjälp för exempelvis inköp av mat och andra ärenden som kan innebära nära kontakt med andra människor.

 

Övriga som tillhör en riskgrupp för allvarlig sjukdom av luftvägsinfektioner generellt kan också behöva begränsa sina nära kontakter precis som de äldre. Personer som tillhör dessa riskgrupper bör rådgöra med behandlande läkare om åtgärder för att minska riskerna för allvarlig covid-19.”

 

 

Finns det statistik om hur det nya coronaviruset drabbar olika riskgrupper?
Det finns väldigt lite statistik ännu så länge. Mest handlar det om antalet smittade överlag, och statistiken finns inte nedbruten på olika grupper. Folkhälsomyndighetens sida med statistik över antalet smittade uppdateras löpande och finns här.

 

 

Mitt barn har astma, men skolans verksamhet pågår som vanligt. Ska jag hålla mitt barn hemma?

Folkhälsomyndigheten anger att det hittills inte finns några studier som säger att astma ger ökad risk för allvarlig sjukdom i samband med covid-19. Man menar samtidigt att det svårt att helt utesluta något ännu, eftersom tillräckligt underlag saknas. Allvarlig sjukdom i covid-19 hos barn verkar dock mycket ovanligt.

 

Skolverket har samlat information på sin webb med anledning av coronaviruset/covid-19:

 

”Det finns inga uttryckliga bestämmelser i skollagen om skolans och förskolans hantering av sjukdom, smitta och smittspridning eller stängning av skolor och förskolor av arbetsmiljöskäl. Det regleras i smittskyddslagen och i arbetsmiljölagen. Skollagen innehåller dock rättigheter för barn och elever som aktualiseras i lägen med sjukdom och smittorisker. Det medför att det finns ett handlingsutrymme för skolor och förskolor att på olika sätt hantera de situationer som kan uppkomma i detta speciella läge. Det här handlingsutrymmet innebär att de ska kunna beakta den situation som är aktuell på just deras skolor och förskolor, och därmed kunna tillgodose barn och elevers behov.

Skolor och förskolor har ett tydligt ansvar för att alla barn och elever ska kunna känna sig trygga. De ska våga komma till skolan eller förskolan. Ingen ska behöva känna oro eller riskera kränkande behandling på grund av andras oro. Skolan och förskolan är skyldiga att vidta åtgärder för att så inte sker. Det gäller alla barn och elever – sjuka, friska eller de som kan misstänkas bära på smitta eller som har varit sjuka och tillfrisknat. Samtidigt har skolan ett ansvar för att ge eleverna den utbildning de har rätt till och så långt som möjligt ge elever i olika situationer förutsättningar att nå kunskapskraven.”

 

Här besvarar Skolverket mer specifika frågor om skolan och förskolan i förhållande till det nya coronaviruset.

Folkhälsomyndigheten har speciell information om skolor och förskolor här, och här finns 1177 Vårdguiden samlade information om corona och covid-19.

 

 

Jag har astma. Finns det några risker med att gå till jobbet?
Folkhälsomyndigheten anger att det hittills inte finns några studier som säger att astma ger ökad risk för allvarlig sjukdom i samband med covid-19. Man menar samtidigt att det svårt att helt utesluta något ännu, eftersom tillräckligt underlag saknas.

 

Om du känner oro så rådgör med din arbetsgivare så att du kanske kan jobba hemifrån. Går inte det, kan det vara bra att veta att arbetsgivaren har ansvar för din arbetsmiljö. I dagsläget innebär det att arbetsgivaren har ansvar för att hantera både den faktiska smittorisken, men också oron bland anställda. I första hand bör du alltså prata med din chef och berätta om din oro, så att ni tillsammans kan hitta en lösning.

 

Generellt kan det vara bra att veta att varje arbetsplats ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Där ingår att arbetsgivaren ska undersöka om det finns risker för att arbetstagare kan utsättas för smittämnen. Om det finns smittrisk på arbetsplatsen ansvarar arbetsgivaren för att:

— Utreda vilken smittrisk som finns och bedöma vilken risk den kan utgöra för arbetstagarna
— Åtgärda risker och vidta skyddsåtgärder där det behövs
— Ge arbetstagarna de instruktioner och den information som de behöver för att utföra arbetet på ett säkert sätt och säkerställa att arbetstagaren kan tillgodogöra sig informationen
— Förse arbetstagarna med personlig skyddsutrustning om det behövs
— Anmäla allvarliga olycksfall eller tillbud till Arbetsmiljöverket

 

Arbetsmiljöverket har sammanställt råd till arbetsgivare som behöver göra riskbedömning om de anställda kan tänkas utsättas för det nya coronaviruset här.

 

Du kan även prata med ditt fackförbund eller med arbetsplatsens arbetsmiljöombud om möjliga lösningar eller om du har frågor kring vad som gäller på arbetsplatsen. De flesta fackförbunden har dessutom publicerat branschspecifika frågor och svar (FAQ) kring corona och vad som gäller för arbetstagare på sina respektive hemsidor.

 

 

Finns det några generella råd när det gäller vaccination mot lunginflammation?

Enligt Folkhälsomyndigheten kan coronaviruset orsaka lunginflammation. Baserat på erfarenhet från andra virusinfektioner som drabbar luftvägarna finns det troligen även fall där lunginflammationen är en följdsjukdom, då orsakad av bakterier. Det senare är fallet vid säsongsinfluensa och detta skiljer alltså de båda sjukdomarna. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot pneumokocker bland annat till personer med svår astma efter individuell bedömning. Det är därför bra att se över sitt vaccinationsskydd även om vaccinet alltså inte skyddar mot corona. Läs mer om vaccination på Folkhälsomyndighetens sida här.

 

 

Hur rekommenderar ni att vi gör med möten och verksamhet i våra lokala Astma- och Allergiföreningar?

Förbundet får många frågor kring hur vi ser på att genomföra möten och olika typer av verksamhet runt om i landet.

Den 1 april uppdaterade Folkhälsomyndigheten sina riktlinjer till föreningar: ”För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar 1) om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt 2) undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.” Denna föreskrift gäller till och med 31 december 2020.

Vill ni hålla digitala möten så kan ni få låna Astma- och Allergiförbundets videokonferenssystem. Kontakta Niklas Olin för mer information!

Förbundet ger allmän dispens till föreningar så att de som vill kan skjuta upp sitt årsmöte till senare. Självklart kan också årsmöten genomföras via videolänk. Kontakta oss, så hjälper vi till!

 

.