FAQ: covid-19

Astma- och Allergiförbundet får många frågor från personer som känner oro antingen för att det inte ska vara möjligt att vaccinera sig eller risk för allergiska reaktioner av vaccinationen. Vi ger aldrig individuell rådgivning utan hänvisar alltid till 1177 Vårdguiden för individuellt stöd. Däremot har vi samlat mer generella svar kring covid-19, vaccin, astma och allergi här.

Frågor och svar om coronavaccin och allergi

Kan jag som är allergisk vaccinera mig mot corona?

Om du tidigare fått allvarliga allergiska reaktioner av vaccin eller annat injicerat läkemedel eller vet att du är allergisk mot något av innehållsämnena i vaccinet ska du rådgöra med vården innan du vaccineras. De allra flesta med allergi kan vaccineras mot covid-19.

På Läkemedelsverket kan du läsa bipacksedlarna för de vacciner mot covid-19 som godkänts i Sverige: https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin

Vaccinen innehåller inte ägg, laktos eller antibiotika.

Jag har haft allvarliga reaktioner/anafylaxi tidigare och är rädd att få det igen? Vågar jag vaccinera mig?

Att få en allvarlig allergisk reaktion av något av de idag godkända vaccinen mot covid-19 är mycket liten, ungefär 1 på 100 000. Forskare har därför konstaterat att fördelarna med att få vaccinskydd mot den potentiellt livshotande covid-19-infektionen kraftigt överväger i jämförelse med den lilla risken för en allvarlig allergisk reaktion. Alla mottagningar som utför vaccinationer ska ka beredskap att behandla en allvarlig allergisk reaktion.

Om du tidigare fått allvarliga allergiska reaktioner av vaccin eller annat injicerat läkemedel eller vet att du är allergisk mot något av innehållsämnena i vaccinet ska du rådgöra med vården innan du vaccineras. De allra flesta med allergi kan vaccineras mot covid-19

Även om allergiska reaktioner mot vaccin kan vara farliga om de inte behandlas så ska alla som ger vaccin ha en beredskap för att ta hand om dem.

Svensk förening för allergologi (SFFA) rekommenderar att de som haft en svår allergisk reaktion mot till exempel födoämnen, insektsstick eller latex ska vara kvar minst 30 minuter efter vaccination. De bör också vaccineras på en mottagning där det förutom anafylaxiberedskap även ska finnas möjlighet för akutbehandling, såsom att ge syrgas och sätta dropp (exv. på vårdcentral)

Jag har tidigare reagerat vid vaccinering och undrar hur jag ska tänka?

Om du tidigare fått allvarliga allergiska reaktioner av vaccin eller annat injicerat läkemedel eller vet att du är allergisk mot något av innehållsämnena i vaccinet ska du rådgöra med vården innan du vaccineras. Det beror på att de måste göra en individuell bedömning av vad din reaktion berodde på och om det finns i vaccinet du ska få.

I produktinformationen till de vaccin som godkänts av europeiska läkemedelsverket finns en uppmaning till patienter att rådgöra med vården om de tidigare fått allergiska reaktioner av andra vaccin (däremot inte för andra allergiska reaktioner).

Du kan hitta information om godkända vacciner mot covid-19 på Läkemedelsverkets webbplats. I bipacksedeln finns information riktad till patienter och i produktresumén kan du hitta information riktad till vårdpersonal: https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin

Vaccinen innehåller inte ägg, laktos eller antibiotika.

Jag är rädd för en allergisk reaktion men vill ändå vaccinera mig. Kan jag kräva att få läkarövervakad vaccination?

Även om allergiska reaktioner mot vaccin kan vara farliga om de inte behandlas så ska alla som ger vaccin ha en beredskap för att ta hand om dem.

Svensk förening för allergologi (SFFA) rekommenderar att de som haft en svår allergisk reaktion mot till exempel födoämnen, insektsstick eller latex ska vara kvar minst 30 minuter efter vaccination. De bör också vaccineras på en mottagning där det förutom anafylaxiberedskap även ska finnas möjlighet för akutbehandling, såsom att ge syrgas och sätta dropp (exv. på vårdcentral).

Jag är tex allergisk mot ägg, men vet inte om vaccinen innehåller det. Hur ska jag veta vad vaccinet innehåller?

Inget av de coronavaccinen som är godkända i Sverige innehåller ägg eller spår av ägg. De innehåller inte heller laktos eller antibiotika.

På Läkemedelsverket kan du läsa bipacksedlarna för de vacciner mot covid-19 godkänt i Sverige: https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin

SVT har gjort en video som illustrerar vad Pfizers corona-vaccin innehåller. Se den här.

Innehåller de olika coronavaccinen olika saker?

På Läkemedelsverket kan du läsa bipacksedlarna för de vacciner mot covid-19 som godkänts i Sverige: https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin

Vaccinen innehåller inte ägg, laktos eller antibiotika.

SVT har gjort en video som illustrerar vad Pfizers corona-vaccin innehåller. Se den här.

Frågor och svar om corona och astma

Tillhör man en riskgrupp om man har astma?

Kunskapen om covid-19 ökar hela tiden, och Astma- och Allergiförbundet följer myndigheternas rapportering löpande. Den 15 juni 2020 uppdaterade Folkhälsomyndigheten sin information om riskgrupper, baserat på nya undersökningar. Det är, liksom tidigare, framför allt hög ålder som lyfts fram som den viktigaste orsaken till ökad risk för allvarlig sjukdom.

När det gäller astma, så har man ändrat hur man tidigare uttryckt sig. Man listar vissa sjukdomar som, förutom stigande ålder, kan öka risken ytterligare. Ju högre upp på listan, desto större riskökning. Som nummer 7 (av 12) står:

”Kronisk lungsjukdom”

Man skriver lite längre ner att ”Astma ger bara en liten riskökning om den är svårbehandlad och instabil” samt att ”Barn har en mycket liten risk för att bli allvarligt sjuka, även de som har något av de tillstånd eller sjukdomar som ökar risken för vuxna och äldre personer.”

Det är alltså speciellt viktigt i corona-tider att vara välbehandlad i sin astma.

Vad kan den som har astma göra för att skydda sig mot att drabbas allvarligt av coronaviruset?

Astma- och Allergiförbundet har frågat Christer Janson, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, om det finns något att göra för att skydda sig själv eller sina barn med just astmasjukdom. Han svarar ”Virusinfektioner är en vanlig utlösande faktor till en period med försämrad astma. Under tider när risken att drabbas av en virusinfektion är förhöjd är det därför extra viktigt att underhållsbehandlingen av astman är så bra som möjligt.

Särskilt noga ska man vara med att ta antiinflammatoriska läkemedel regelbundet, enligt den ordination man fått från sin läkare. För den som vanligtvis bara tar mediciner under allergisäsongen kan det vara bra att börja redan nu. På så sätt är astman så välkontrollerad som möjligt ifall man skulle drabbas av en infektion.”

Till toppen av sidan