Inför rökfria uteserveringar

2018-03-19 ·

Det är idag väl erkänt att tobaksrökning ökar risken för bland annat sjukdomar och infektioner i andningsorganen som astma och KOL. Att utsättas för passiv rökning utomhus innebär samma typ av hälsorisker, fast på lägre nivå.

 

Astma- och Allergiförbundet har under flera år arbetat för att tobakslagen även ska omfatta vissa allmänna platser utomhus, inte minst uteserveringar.

Under åren 2012-14 drev Astma- och Allergiförbundet projektet ”Vi gillar rökfritt” som finansierades via Statens Folkhälsoinstitut. Målet var att skapa fler rökfria uteserveringar på frivillig väg och på sikt även utöka Tobakslagen.

 

Arbetet har fortsatt även efter att projektet tagit slut i väntan på en skärpt tobakslag.
Förbundet är mycket positiva till att regeringen nu har presenterat en proposition med flera tobaksförebyggande förslag, bland annat om rökfritt på uteserveringar. Förbundet ser fram emot att riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag.

 

Den 18 mars publicerades en debattartikel i Dagens Samhälle om rökfria uteserveringar.
Läs debattartikeln här.

 

Uteservering
Stng

GÖR SKILLNAD DU OCKSÅ!

Gå med som medlem nu och betala
endast 250 kr för hela 2020.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.