Så ska fler få kunskap om rökfria utemiljöer

2020-05-28 ·

Den 1 juli förra året trädde den nya tobakslagen i kraft, som bland annat innebär rökförbud på lekplatser, perronger, busshållplatser och uteserveringar. Nu inleder Folkhälsomyndigheten en informationsinsats för att fler ska få kunskap om hur reglerna ser ut – och varför de finns.

 

Det är numera färdigblossat på landets uteserveringar, i kön när du väntar på bussen, på tågperrongen och vid bänkarna i lekparken. För snart ett år sedan trädde nämligen den nya tobakslagen i kraft – och det blev förbjudet att röka på flera offentliga platser utomhus i Sverige. Förbudet gäller även elektroniska cigaretter, så kallade e-cigaretter, och vattenpipa.

 

– Den nya lagen har varit ett mycket viktigt kliv framåt mot ett tillgängligare samhälle. Rökfria miljöer ger tydliga hälsovinster, både för rökare och för personer med astma som vi vet upplever besvär i rökiga miljöer. Dessutom har den gjort det lättare för nya målgrupper att besöka platser som nu har blivit rökfria, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare vid Astma- och Allergiförbundet.

 

Den nya tobakslagen infördes 15 år efter att rökförbudet på serveringar inomhus kom till. En kartläggning som analysföretaget Novus gjorde i december förra året visade att allmänheten har en hög kännedom om den nya lagen och är positiv till den.

 

Samtidigt har det inte varit helt tydligt var och när rökförbudet gäller. Astma- och Allergiförbundet har därför tillsammans med andra aktörer efterfrågat en samlad informationsinsats för att nå ut både till allmänheten och till personer som på något sätt arbetar med rökfria utomhusmiljöer.

 

Idag inleder Folkhälsomyndigheten en informationssatsning för att berätta om just detta – vad den nya lagen innebär och varför den har kommit till. Satsningen, som är ett regeringsuppdrag, påbörjas i anslutning till den tobaksfria dagen som äger rum nu på söndag, den 31 maj. Den kommer att pågå i sex veckor framåt.

 

– Vi har under många år arbetat för en lagstiftning om rökfria utemiljöer, men också för att få till en informationssatsning till allmänheten och ansvariga för de olika utemiljöerna. Vi är nu mycket glada att kampanjen blir av – och hoppas att den kommer att leda till att platser som uteserveringar, perronger och lekplatser nu blir ännu mer tillgängliga, säger Kristina Ljungros.

 

Ett viktigt syfte med tobakslagen är också att skydda barn och unga från att börja använda tobak, och att underlätta för personer som vill sluta röka. Dessutom minskar riskerna med passiv rökning. Barns luftvägar extra känsliga för tobaksrök och studier visar att det kan finnas höga halter av skadliga partiklar även runt en person som röker utomhus.

 

Folkhälsomyndigheten har samlat ihop information om den nya lagen på webbplatsen Rokfrimiljo.nu. Där finns bland annat vanliga frågor och svar om rökfria miljöer och information om hur man kan få hjälp att sluta röka samt om varför det är viktigt med platser utan rök – även utomhus.

 

Myndigheten har också tagit fram en utbildning som genomförs digitalt, en så kallad e-utbildning. Den riktar sig till alla som behöver en introduktion till tobakslagen och reglerna om rökfria utomhusmiljöer, till exempel personer som arbetar med tillsyn av rökfria utomhusmiljöer eller som ansvarar för sådana miljöer i sin verksamhet.

 

I de här utemiljöerna råder numera rökförbud:

  • Utomhusområden i anslutning till kollektivtrafik
  • Uteserveringar utanför t ex kaféer och restauranger
  • Inhägnade idrottsanläggningar
  • Lekplatser allmänheten har tillträde till
  • Entréer till rökfria lokaler och platser dit allmänheten har tillträde
  • Skolgårdar (här gäller förbud sedan tidigare)

 

Här kan du läsa mer om informationsinsatsen

 

Här finns e-utbildningen om reglerna kring rökfria utemiljöer

 

Bild: Folkhälsomyndigheten