Mer information om Allergilyftet

Vad är syftet med konferensen?

Syftet med konferensen är att

  • skapa ett intresse för allergiska sjukdomar ur ett samhällsperspektiv
  • inspirera opinionsbildare och makthavare till initiativ för en bred nationell satsning på allergisjukdomarna
  • sprida ny kunskap om möjligheter kring toleransutveckling
Vem riktar sig konferensen till?

Allergilyftet riktar sig till experter och vetenskapligt aktiva, beslutsfattare och opinionsbildare i samhället och medlemmar i Astma- och Allergiförbundet.

Vad är målsättningen med Allergilyftet?

Målsättningen med konferensen är

  • att ny kunskap om toleransutveckling ska nå ut till den praktiska sjukvården
  • att beslutsfattare i landsting och på nationell nivå ska få kunskap om att det finns en stor potential till förbättring gällande människor med allergisjukdom
  • att regering och riksdag ska ta initiativ till en nationell strategi för att möta problemen med allergisjukdomar
När och var anordnas konferensen?

Konferensen går av stapeln den 17 mars och genomförs digitalt, men det kommer kännas som att du är med oss på plats! Du kan uppleva de flesta av en vanlig konferens fördelar – och några till! – från din egen dator.

Vad kostar det att delta?

Deltagaravgift 

Deltagaravgiften är 595 kr (vid anmälan före den 31 januari). Från och med 1 februari är deltagaravgiften 795 kr.

 

Klicka här för att komma till anmälan.

 

Är du medlem i Astma- och Allergiförbundet?

Läs mer på föreningssidan om hur du anmäler dig.