Program

Under konferensen diskuteras nya rön och hur man kan förebygga och även slippa allergisjukdomar. Läs mer om programmet här.

Föreläsare

Under konferensen kommer bland annat Björn Nordlund och Lars-Olaf Cardell prata om de senaste möjligheterna för patientnära behandlingar inom allergi och astma. Läs mer om alla föreläsare här.

Utställning/mässa

Under konferensen anordnas en utställning/mässa där du bland annat har möjlighet att testa lungfunktion hos AstmaTuner och titta på luftrenare från AirSonette. Läs mer här.

Mer information om toleranskonferensen

Vad är syftet med konferensen?

Syftet med konferensen är att

  • skapa ett intresse för allergiska sjukdomar ur ett samhällsperspektiv
  • inspirera opinionsbildare och makthavare till initiativ för en bred nationell satsning på allergisjukdomarna
  • sprida ny kunskap om möjligheter kring toleransutveckling
Vem riktar sig konferensen till?

Toleranskonferensen riktar sig till experter och vetenskapligt aktiva, beslutsfattare och opinionsbildare i samhället och medlemmar i Astma- och Allergiförbundet.

Vad är målsättningen med toleranskonferensen?

Målsättningen med konferensen är

  • att ny kunskap om toleransutveckling ska nå ut till den praktiska sjukvården
  • att beslutsfattare i landsting och på nationell nivå ska få kunskap om att det finns en stor potential till förbättring gällande människor med allergisjukdom
  • att regering och riksdag ska ta initiativ till en nationell strategi för att möta problemen med allergisjukdomar
När och var anordnas konferensen?

Konferensen arrangeras 7–8 maj 2020 och kommer äga rum på Folket Hus, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm. 10 min promenad från Centralstationen och Cityterminalen.

Vad kostar det?

Deltagaravgift 

Deltagaravgiften är 1 760 kr (vid anmälan innan 15 mars). Från och med 16 mars är deltagaravgiften 2 080 kr.

 

Dagavgift för sjuksköterskor

Dagavgiften för sjuksköterskor är 1 280 kr (vid anmälan innan 15 mars). Från och med 16 mars är dagavgiften för sjuksköterskor 1 520 kr.

 

Klicka här för att komma till anmälan.

 

Är du medlem i Astma- och Allergiförbundet?

Kontakta din lokala förening för information om hur du anmäler dig.