1 av 5 unga hämtar inte ut astmamedicin

1 av 5 unga patienter med astma hämtar inte ut astmamedicin – och av de som gör det hämtar vissa bara ut luftrörsvidgande. Det visar en ny studie.
– Det här tyder på att det finns en grupp unga som går runt med en otillräckligt behandlad astma, säger Inger Kull, professor i vårdvetenskap.

För att ha en välbehandlad astma är det viktigt att både få behandling med kortisoninhalationer och luftrörsvidgande, så kallad kombinationsbehandling. Ändå visar den nypublicerade studien att så inte är fallet för en grupp unga astmapatienter.

I studien deltog 234 patienter i åldern 22–24 år. Alla patienter hade fått en astmadiagnos, men enbart 77 procent av dem hade hämtat ut astmamedicin. Forskarna såg också att följsamheten till medicineringen var låg och att deltagarna i snitt hämtade ut färre inhalatorer under ett år än vad som rekommenderas.

Enbart luftrörsvidgande

Dessutom hade drygt en femtedel bara hämtat ut luftrörsvidgande astmamedicin, eller det som kallas kortverkande beta2-stimulerare. En tredjedel av de här patienterna hade samtidigt okontrollerad astma, som ger ökad risk för astmaskov. Mest vanligt var det bland unga kvinnor att bara hämta ut luftrörsvidgande.

Resultatet tyder på att en betydande del unga vuxna går runt med en astma som inte är tillräckligt behandlad, menar forskarna bakom studien.

Kan påverka lungfunktionen

– Det är något som på sikt kan påverka lungfunktionen negativt hos den här gruppen. Vi har nu en annan studie på gång för att undersöka det här noggrannare, genom att även titta på vilken vård som patienterna fått, vilka mediciner de fått förskrivna och ifall de faktiskt använt de mediciner som hämtats ut, säger Inger Kull, professor i vårdvetenskap vid Karolinska institutet/Södersjukhuset.

Studien är en så kallad registerstudie, som gjorts med hjälp av data från svenska läkemedelsregistret för uthämtade läkemedel under perioden 2014–2019. Men också från det så kallade Bamse-projektet, en stor befolkningsstudie som stöds av Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond där runt 4 000 unga vuxna följts från födseln fram till idag.

Publicerad den: 30 augusti 2022

Uppdaterad den: 31 augusti 2022