Unga som insjuknar i astma tappas lätt bort

En ny studie visar att personer som utvecklar astma i tonåren har lika stor andel med svår och okontrollerad astma som unga som haft astma sedan de var små.
– Det här är en grupp som behöver uppmärksammas mer för att deras astma inte ska bli sämre, säger forskaren Maria Ödling.

I den nypublicerade studien har forskarna undersökt hur astma utvecklas från spädbarnsåldern till ung vuxen ålder. De har utgått från de drygt 4 000 individer som är med i den stora svenska befolkningsstudien Bamse-projektet.

Fyra typer av astma

Forskarna kunde identifiera fyra olika typer av astma från spädbarnsåren upp till ung vuxen ålder. I två av grupperna hade deltagarna astma även som vuxna. I en grupp ända sedan barnsben, medan deltagarna i den andra gruppen utvecklat astma senare i barndomen eller tonåren. Men trots att de nyinsjuknade fått astma senare under uppväxten hade dessa lika stor andel med svår och okontrollerad astma som de som haft astma länge.

– I barnsjukvården har det varit mycket fokus på småbarnsastma. Här har man ofta ganska bra koll på patienterna, och föräldrar ges information och kunskap om sina barns astma. Men de som får astma lite senare är en grupp som inte uppmärksammats så mycket. Därför finns en risk att deras astma inte upptäcks, säger Maria Ödling, som forskar om astma och barn- och ungdomsvård vid KI/Södersjukhuset och är huvudförfattare till studien.

Viktigt följa unga vuxna

Studien visar hur viktigt det är att vården identifierar astma hos unga vuxna och att de får den kunskap och behandling som behövs för att astman inte ska försämras, menar hon.

I sina tidigare studier har Maria Ödling även tittat på övergången från barn- till vuxensjukvård för ungdomar och unga vuxna med astma. Här finns ett gap som är viktigt att överbrygga.

– Jag har i mina studier sett att vi tenderar att tappa bort ungdomar med astma i sjukvården. Sjukvårdskontakterna var färre än vad som rekommenderas och minskade ännu mer efter överföringen till vuxensjukvården. Samtidigt är tonåren är en speciell period i livet då man går igenom många faser – och i kombination med en kronisk sjukdom kan det bli ganska komplicerat.

Därför behöver vården fånga upp den här gruppen unga astmatiker mycket bättre, menar hon.

Allergisk sjukdom i familjen

Ett annat resultat från studien är att ungefär hälften av deltagarna i gruppen som haft astma hela livet hade allergisk sjukdom även i familjen. Dessutom kunde forskarna se skillnader i kön mellan de olika astmatyperna, något som bekräftats även i tidigare studier. Till exempel har fler pojkar astma i tidig ålder, medan fler flickor/kvinnor har astma i tonåren och framåt.

Publicerad den: 7 april 2021

Uppdaterad den: 7 april 2021