Huvudmålgruppen är aktiv i att dela med sig av sina erfarenheter och synpunkter kring sin matöverkänslighet. Deltagandet är ideellt och bygger på frivilligt engagemang. För oss är det viktigt att det är personer från hela landet, olika åldrar, olika matallergier och erfarenheter.

 

Vid frågor eller funderingar kontakta projektledare Sofia Knáz på sofia.knaz@astmaoallergiforbundet.se

 

Om Bra mat för alla

Födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat är ett växande problem som drabbar miljontals människor i världen. Därför har vi samlat akademin, hälso- och sjukvården, livsmedelsindustrin, myndigheter och patientorganisationer för att skapa en strategi för hur vi kan förbättra livskvalitén för de som lider av födoämnesöverkänslighet. I Sverige uppger 20% av befolkningen att de är överkänsliga för något livsmedel, medan mindre än hälften har en diagnostiserad födoämnesallergi. I Sverige har vi stor kompetens inom medicin, livsmedel och kunskapsöverföring. Genom att sammanföra dessa kompetenser i ett nationellt centrum för matöverkänslighet kan vi åtgärda brister och utveckla lösningar på området. Tillsammans kan vi skapa en trygg miljö där god, näringsriktig och säker mat kan njutas av alla. Det är Bra mat för alla.

 

Under åren 2018–2021 pågår projektet Bra mat för alla som bland annat har till övergripande mål att personer med matöverkänslighet ska kunna leva ett normalt och symtomfritt liv utan rädsla för att få livshotande eller funktionsnedsättande reaktioner.

 

Huvudmålgrupp i projektet är personer med matöverkänslighet (matallergi och överkänslighet för mat) samt föräldrar till barn med matöverkänslighet. Behoven från huvudmålgruppen kommer att fångas upp under projektets gång genom att låta representanter från huvudmålgruppen vara delaktiga i projektets aktiviteter och utformningen av det nationella kunskapscentrumet.

 

Till projektet är en referensgrupp knuten med aktörer från olika samhällssektorer såsom vård, forskning, undervisning, myndigheter, företag, offentlig sektor med flera. Referensgruppen är en viktig källa för input om vad som ska genomföras i projektet och hur det kan göras på bästa sätt. Referensgruppen utgör också en grund för de kommande samarbeten inom forskning, innovation och kunskapsöverföring som är stor del av kunskapscentrumet.

 

Vill du vara en del av referensgruppen eller huvudmålgruppen? Ta kontakt med projektledareSofia Knáz via e-post

 

Agenda Bra mat för alla finansierades av Vinnova och uppförandet av centrumet 2018-2021 finansieras av Arvsfonden.

 

Klicka på bilden för att läsa agendan.

Bra mat för alla

 

Bra mat för alla logotyp

 

Läs mer om Bra mat för alla från uppstart till mål. Information från aktiviteter och konferenser.

Konferens referensgruppen på Karolinska Institutet 7 juni 2018

Workshop 7 juni 2018 på Karolinska Institutet för referensgruppen i Bra mat för alla.

 

Under förmiddagen hölls föreläsningar med exempel på det som händer på området matallergi och annan överkänslighet för mat. Till lunch serverade restaurangen Kalf&Hansen, i samråd med Bra mat för alla, en god, näringsrik och allergisäker måltid. Eftermiddagen bestod dels av presentation av projektplanen och projektgruppen. Senare delen av eftermiddagen gick till gruppdiskussioner.

 

De föreläsningar som hölls och sammanfattning av gruppdiskussionerna kan ni läsa här.

 

Presentationer

Erfarenheter som matallergiker

Johar Bendjeloull,  Journalist och representant huvudmålgruppen

 

Födoämnesallergier – Aktuella studier. (pga filstorlek mailas via projektledaren)

Christina West, Md, phd, docent och överläkare Umeå Universitetssjukhus

 

Food Allergy Canada: Overview and parallels with Bra mat för alla

Jennifer Protudjer, Nutritionist, Post doc Centrum för allergiforskning KI

 

Matallergi och diagnostik

Caroline Nilsson, Allergolog, docent och överläkare Södersjukhuset

 

Presentation av regeringsuppdraget Nationell samordning kring födoämnesallergi

Lena Martin, Med dr, leg dietist Socialstyrelsen

 

Presentation av regeringsuppdraget Nationell samordning kring födoämnesallergi

Pia Lindeskog, Phd, sakkunnig Folkhälsomyndigheten

 

Presentation av regeringsuppdraget Nationell samordning kring födoämnesallergi

Ylva Sjögren Bolin, Fil dr, nutritionist och rådgivare Livsmedelsverket

 

Slutsatser referensgruppen 2016

Rikard Åsgård, Projektdeltagare Bra mat för alla, phd, nutritionist

 

Bra mat för alla

Sofia Knáz, Leg. Dietist, Projektledare Bra mat för alla

 

 

Gruppdiskussioner

Molekyl – Ingvar Krakau

 

Människa – Sofia Knáz

 

Jord – Rikard Åsgård

 

Bord – Ulrika Ehrhardt

 

Papper – Ulf Brändström

 

Praktik – Mikaela Odemyr

Referensgruppssymposium på Karolinska Institutet april 2016

Syftet med symposiet var att samla den breda referensgruppen i projektet ”Bra mat för alla” samt att tillsammans arbeta fram tydligare strategier inom ramen för agendan. Runt 40 personer deltog under dagen som bjöd på föreläsningar, gruppdiskussioner och avslutades med en paneldebatt. De tre nyckelområden som har lyfts fram i agendan genomsyrade dagens program:

 

Från molekyl till människa – Förbättrade behandlingar, diagnostiska metoder och förebyggande strategier
Från jord till bord – God, näringsriktig och säker mat med avseende på födoämnesöverkänslighet.
Från papper till praktik – Förbättrad livskvalitet genom kunskapsöverföring

 

Ledningsgruppen ”Bra mat för alla”:

Sven-Erik Dahlén, Föreståndare – Centrum för Allergiforskning, KI
Gunilla Hedlin, Föreståndare för klinisk verksamhet – Centrum för Allergiforskning, KI
Rikard Åsgård, Projektledare – Astma- och Allergiförbundet
Ulf Brändström, Generalsekreterare – Astma- och Allergiförbundet
Elisabet Rytter, Ansvarig forskning och nutrition – Livsmedelsföretagen

 

Föreläsningar

Diagnos och behandling av matallergier

Magnus Wickman; Professor, IMM, KI; Överläkare, barn- och ungdomsallergologi, SÖS.

Kontakta Magnus på magnus.wickman@ki.se för att få en förkortad version av föreläsningen.

 

Förbättrade behandlingar, diagnostiska metoder och preventiva strategier Magnus Wickman utfrågas av Rikard Åsgård, Fil Dr, Projektledare, Ombudsman, Astma- och Allergiförbundet.

 

Korvar fria från laktos, gluten, ägg, soja-, mjölk- och ärtprotein

Mathias Grennard, Produktchef korv, Atria.

 

Kommunikation om och förebyggande arbete mot oönskade allergener

Anders Nilsson, Fil Dr, Lead Assessor, matansvarig, LRQA.

 

God, näringsriktig och säker mat med avseende på allergi och överkänslighet

Ulrika Ehrhardt, Leg Apotekare, Ansvarig livsmedelslagstiftning, Livsmedelsföretagen.

 

Information och kunskapsöverföring inom Allergicentrum Stockholm

Gunilla Hedlin, Överläkare barnallergologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus; Professor och föreståndare för klinisk verksamhet, Centrum för Allergiforskning, KI.

 

Digital spridning av kunskap i praktiken

Åsa Uhlin, Medibas, se PDF nedan.

 

Förbättrad livskvalitet genom kunskapsspridning

Sven-Erik Dahlén, M.D., Professor, Föreståndare, Centrum för Allergiforskning, KI.

 

Slutsatser

Diskussioner hölls inom områdesgrupperna ”Från molekyl till människa”, ”Från jord till bord” och ”Från papper till praktik”. Här kom grupperna fram till slutsatser som sedan presenterades för hela gruppen.

 

Från molekyl till människa

Från jord till bord

Från papper till praktik

 

Paneldebatt

Till sist hölls en paneldebatt där strategiskt viktiga parter diskuterade hur vi tillsammans kan arbeta för att skapa ett nationellt centrum för matallergi och i slutändan förbättra livskvaliteten för personer med födoämnesallergi eller annan överkänslighet för mat.

 

En sammanfattning av det som sades i paneldebatten hittar du här.

Framtagning och lansering av agendan januari 2016

Ett symposium hölls på Jernkontoret i Stockholm där agendan ”Bra mat för alla släpptes”. Goda exempel som belyste delar av agendan presenterades genom föreläsningar. De parter som föreläsarna representerar, med flera, kommer att fortsätta fungera som referensgrupp i ett fortsatt arbete med visionen i agendan; att skapa ett nationellt samordnande centrum för matallergier.

En ledningsgrupp bestående av representanter för Centrum för Allergiforskning på Karolinska Institutet, Astma- och Allergiförbundet och Livsmedelsföretagen kommer att hålla i det fortsatta arbetet. Arbetet kommer bestå av att göra politiska uppvaktningar och söka pengar till ett nationellt centrum samt projekt som kan drivas i centrumets anda. Alla parter i den breda referensgruppen kommer att delta i det samarbetet.

 

Mer information

Översikt

Presskonferens

Föreläsning – Gunilla Hedlin

Föreläsning – Jenny van Odijk

Föreläsning – Martin Clarstedt

Föreläsning – Rikard Åsgård

Föreläsning – Inger Kull

Föreläsning – Emma Grönlund

Föreläsning – Ylva Sjögren Bolin, Livsmedelsverket

Intervju i Sveriges Radio (15 min in i inslaget)

Debattartikel Svenska Dagbladet

Stng

HAR DU MATALLERGI?

Vi söker dig som vill bidra med dina erfarenheter.
Klicka här!
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.