Vanliga frågor om allergi i hemmet

Här är de vanligaste frågorna om allergi i hemmet.

Vilka ohälsosymtom kan uppkomma vid problem i inomhusmiljön och vilka orsaker kan de ha?

De hälsoeffekter som kan kopplas samman med problem i inomhusmiljön är framför allt astma och andra symtom från nedre luftvägar men även ospecifika symtom som hudirritation, ögonirritation, näsbesvär, heshet och infektionskänslighet.

De främsta orsakerna till besvären är fukt- och mögelskador i byggnaden, bristfällig ventilation, kemiska emissioner från bygg- och inredningsmaterial, pälsdjursallergener och kvalster. Mer information finns i faktablad från Centrum för Arbets- och Miljömedicin, Stockholms läns landsting.

Vilka hälsorisker finns vid fukt- och mögelskador och vad bör man göra åt dem?

En samlad riskvärdering tyder på att luftvägsproblem och astmabesvär ökar med 30–50 procent om man bor i hus med fukt- och mögelskador. För flera allergisymtom är riskökningen ännu högre. Fuktskador och mögel i byggnader kan innebära hälsorisker. Mögel kan producera starkt inflammatoriska ämnen, men hur dessa påverkar hälsan vet man inte. Några biologiska markörer för exponering med koppling till hälsorisker är inte kända. Det råder dock enighet om att fuktskador ska åtgärdas och att skadat material ska bytas ut.