Kvalsterallergi

Kvalsterallergi innebär att immunförsvaret reagerar mot protein som finns i kvalstrens avföring. Husdammskvalster i sängen är den vanligaste orsaken till kvalsterallergi och en orsak kan vara dålig ventilation i bostaden som ger hög luftfuktighet som gör att kvalstren trivs.

Symtom och orsak till reaktion

Vanliga symtom vid kvalsterallergi

  • Försämring av atopiskt eksem
  • Luftvägsbesvär
  • Nysningar och/eller nästäppa
  • Rinnande näsa och ögon

Ofta är besvären värst på natten eller morgonen eftersom det är i sängen som man kommer i kontakt med kvalstren. Symtomen förekommer året runt.

Vad kan utlösa symtomen?

Kvalster samlas särskilt i sängen (madrass, kudde, täcke och sängkläder). Sängkvalster är därför den vanligaste orsaken till kvalsterallergi. Eftersom man tillbringar många timmar varje dygn i sängen är sovrummet den viktigaste platsen att åtgärda. Kvalster behöver fukt, värme och mörker för att överleva och föröka sig så sängen är därför en optimal livsmiljö. Husdammskvalster är vanligare i södra och västra Sverige beroende på att det är fuktigare och varmare där, speciellt vintertid. Kvalster finns även i andra delar av landet och den viktigaste orsaken anses vara dålig ventilation och hög luftfuktighet i inomhusluften som medför att kvalstren trivs och kan tillväxa.

Diagnos och behandling

Om du har symtom som du misstänker beror på kvalsterallergi sök läkare och be att få göra allergitest och om det behövs lungfunktionstest. Vid lätta allergibesvär kan man börja med att köpa receptfria antihistamintabletter och om det behövs receptfria ögondroppar på apotek och nässprej med kortison.

Följ råden nedan vid konstaterad kvalsterallergi. Kontakta eventuellt allergikonsulent eller läkare för att kontrollera att kvalster verkligen finns hemma innan sanering påbörjas. I vissa fall kan allergin ha utvecklats någon annanstans än hemma, exempelvis i sommarbostaden eller utomlands. Tänk på att åtgärder för energihushållning som samtidigt försämrar ventilationen kan öka risker för tillväxt av kvalster.

Det finns även möjlighet att behandla kvalsterallergi mer långsiktigt med en metod som kallas allergen immunterapi, eller allergivaccinering i dagligt tal. Behandlingen görs genom att små doser av kvalsterallergen regelbundet sprutas in i kroppen under cirka tre år, eller med hjälp av särskilda tabletter som läggs under tungan varje dag i ungefär tre år. På så sätt tränas kroppens immunförsvar vid att tåla kvalster bättre.

Råd för att minska mängden kvalster

  • Se till att ventilationen är god – minst 0,5 luftomsättningar/timme (betyder att luften byts varannan timme i bostaden). Öppna och komplettera om det behövs med fönsterventiler, rengör ventilationsdon. Vädra gärna – dock inte under pollensäsong om du har pollenallergi.
  • Kontrollera luftfuktigheten i bostaden – den relativa luftfuktigheten bör vara <45%  vintertid. Om det är kondens på fönstren är luftfuktigheten för hög. Minska luft-fuktigheten, exempelvis genom förbättrad ventilation och att låta fukt och svett avdunsta i sängen innan du bäddar. Undvik att torka tvätt inne om ventilationen är dålig.
  • Tvätta kudde, täcke och sängkläder regelbundet i minst 60 °C. Om madrassen inte går att tvätta finns madrasskydd. Kvalsterskydd runt madrass, kudde och täcke har av beprövad erfarenhet visat sig ha god effekt (däremot saknas forskning som visar att kvalster-skydd har säker effekt om man får astmasymtom vid kvalsterallergi).
  • Åtgärda eventuella fuktskador.

Vanliga frågor om kvalsterallergi

Vad är kvalster och vad orsakar allergi?

Kvalster är små osynliga spindeldjur (mindre än 0,3mm) som äter bland annat hudavskrap och finns framför allt i våra sängar där luftfuktigheten och temperaturen även är optimal för deras tillväxt. Allergenet (enzym) finns framför allt i kvalstrens små avföringspartiklar och kan utlösa besvär även om själva kvalstren dör eller försvinner.

Kvalster dör inom två dygn vid temperatur på -18°C (som finns i frysen), men eftersom allergenen finns kvar efter frysning så det är ingen lämplig saneringsåtgärd.

Hur ofta bör man tvätta sängkläder?

Alla sängkläder behöver gå att tvätta i minst 60 °C helst i en timme. För att få bort allergen är det viktigt att sängkläderna även sköljs ordentligt. Lakan bör tvättas var fjortonde dag och övriga textilier som kudde, täcke, filtar, överkast och mjukisdjur varannan månad.

Spelar material i kudde/täcke och typ av säng någon roll för kvalstertillväxt?

Forskning har visat att man inte kan rekommendera en speciell typ av säng framför en annan (exempelvis med ribbotten och polyetermadrass eller resårmadrass) för personer med kvalsterallergi. Studier har även visat att med mycket tätt vävda tyger i exempelvis ett madrasskydd, kan man minska risken för kvalsterväxt i madrassen.

Däremot spelar inte materialet i kuddar och täcken (dun eller syntet) någon större roll för kvalstertillväxten utan troligen handlar det mer om livsstil, exempelvis hur ofta man tvättar sängkläderna och luftfuktigheten i bostaden. För dem som redan utvecklat kvalsterallergi bör man dock rekommendera att kudde och täcke ska vara tvättbara och att tyget skall hålla i upprepade tvättar utan att porstorleken mellan trådarna i väven ökar.

Publicerad den: 5 januari 2021

Uppdaterad den: 22 juni 2022

Till toppen av sidan

Marie-Louise Luther

Intressepolitisk handläggare miljö och funktionshinderpolitik

Kontakt

info@astmaoallergiforbundet.se