Vanliga frågor om offentliga inomhusmiljöer

Här är de vanligaste frågorna om offentliga inomhusmiljöer.

Är det tillåtet att doftsätta inomhusluften i offentliga inomhusmiljöer fast det kan göra människor sjuka?

I vissa köpcentrum, butiker och hotell har det även blivit vanligt att doftsätta inomhusluften med doftämnen, så kallad ”sensory branding” – marknadsföring som involverar sinnena. Personer med astma/allergi eller doft- och kemikalieöverkänslighet kan då bli sjuka och utestängas från dessa miljöer.

Astma- och Allergiförbundet anser att doftsättning av offentliga inomhusmiljöer ska vara förbjudet. Klagomål om doftsättning av inomhusluft i köpcentrum prövas nu enligt Miljöbalken. 2017 kom två prejudicerande  domar från Mark och Miljööverdomstolen om doftsättning i gallerior läs mer här.

Får man ta med hundar och andra pälsdjur i affärer, banker, restauranger mm?

I dagsläget finns inte någon lagstiftning som gäller pälsdjur i offentliga inomhusmiljöer. Enligt Astma- och Allergiförbundets policy om pälsdjur ska pälsdjur i största möjligaste mån undvikas där. I andra hand ska det finnas tydliga skyltar som talar om att det förekommer pälsdjur i lokalen. Det innebär att varje ägare till lokalen kan besluta om att pälsdjur inte är tillåtet.

Dekaler om förbud mot pälsdjur kan beställas från Astma- och Allergiförbundets webbshop. Förbundet har skrivit till Svensk Handel som uppmärksammat frågan i en artikel i sin facktidning Habit.

Vad gör Astma- och Allergiförbundet för att säkra maten för personer med allergi och annan överkänslighet på restauranger?

Istället för den tidigare certifieringen av restauranger Tryggare mat, som blev för dyr och omständlig att underhålla, skriver Astma- och Allergiförbundet nu avtal med restauranger i det Frivilliga Egenkontrollprogrammet.

Mer information om egenkontrollprogrammen finns här och här.