14 292 medlemmar för ett friskt liv

Nu är medlemsantalet för 2022 fastställt. Astma- och Allergiförbundet hade per den 31 december 2022 14 292 betalande medlemmar. Det är en minskning jämfört med förra året med 724 medlemmar (15 016).

– Tyvärr är vi inne i en långsiktig trend av minskat medlemsantal. Vi vet att det är dåliga tider just nu med stigande priser och lågkonjunktur på ingång, som tillsammans med två år av pandemi såklart påverkar möjligheten att värva nya eller få fler att stanna kvar som medlemmar. Men vi är inte ensamma om detta. Det gäller även många andra föreningar inom funktionsrättsrörelsen, säger utvecklingssstrateg Niklas Olin.

Föreningar som har mycket verksamhet attraherar också medlemmar över tid, medan inaktiva föreningar långsamt minskar år efter år. Föreningar som arrangerar barn- och familjeverksamhet brukar kunna attrahera flera eftersom man anmäler fler familjemedlemmar i samma hushåll.

– Vi vet också att om man värvar många nya medlemmar ett år så kan medlemsantalet sjunka en aning året därpå, men sett över en längre period så bidrar värvning och aktiviteter i en förening nästan alltid till att medlemsantalet ökar på sikt, menar Niklas.

Nya medlemsansökningar ökar igen efter två års nedgång

Under 2022 fick Astma- och Allergiförbundet strax under 1200 nya medlemmar, vilket är en ökning jämfört med pandemiåren 2020 och 2021, då cirka 2000 personer valde att bli nya medlemmar.

– Det är extra positivt att se att personer blir medlemmar i vår organisation via Matallergikortet. Föreningarnas möten med människor och aktiva medlemsvärvning ökar igen efter en tydlig dipp under pandemin. Den förening som ökat mest under året är temaföreningen Atopikerna, som stadigt ökat sitt medlemsantal sen starten 2018 och som nu har över 200 medlemmar, säger medlemsansvarig Elinor Gustavsson.

Många blir medlemmar och väljer att betala via Swish. Från att ha varit en handfull tidigare år så var det över 200 personer som gick med och betalade sitt medlemskap via Swish under 2022. Det är en trend som vi också tror kommer hålla i sig framöver. Det kan jämföras med att ansökan av medlemskap via talong stadigt har minskat varje år och nästan helt har upphört under de senaste åren.

Du kan se hela listan per förening och län här.

Publicerad den: 19 januari 2023

Uppdaterad den: 19 januari 2023