Barnfonden Svalan

Du som är under 18 år och har astma, allergi eller eksem kan söka stöd från Barnfonden Svalan, för att uppfylla en önskan som du annars kanske inte skulle kunna göra.

Vad skulle underlätta din vardag eller skapa extra glädje i ditt liv?

 • Ett allergivänligt kalas som er familj kanske har svårt att ordna på egen hand?
 • Kunna åka på den där resan eller lägret som du länge velat?
 • Gå på fotbollsmatchen eller konserten utan att behöva oroa dig för att bli sjuk?
 • Eller kunna köpa den där cykeln eller något annat som skulle hjälpa dig att må bättre?

Det är bara några exempel på vad Barnfonden Svalan skulle kunna stötta dig med. Barn och ungas drömmar förtjänas att tas på allvar och Astma- och Allergiförbundet vill gärna hjälpa dig som har extra utmaningar i livet på grund av din sjukdom att få en ljusglimt i tillvaron.

Och så det där finstilta..

Alltså viktigt att känna till innan du börjar fylla i ansökan.

 • Från och med 2024 har Barnfonden Svalan (Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond) nya regler, läs dem innan ni fyller i er ansökan: här.
 • De som söker från fonden behöver vara medlemmar i Astma- och Allergiförbundet. Är ni inte medlemmar kan ni enkelt bli medlemmar här.
 • Vi behöver din ansökan senast 30 april.

Blev du sugen på att söka?

Be en förälder eller målsman om hjälp med att fylla i en ansökan direkt här på hemsidan så kanske Barnfonden Svalan kan hjälpa till att uppfylla just dina drömmar!

Viktiga datum för Barnfonden Svalan

Datum för ansökningsperioderna

1 mars – Årets första ansökningsperiod öppnar

30 april – Sista dag för att skicka in ansökan

Vanliga frågor och svar

Vem kan skicka in en ansökan?

Målsman till barnet skickar in ansökan och säkerställer att alla person- och kontaktuppgifter stämmer. Vi uppmanar dock att barnet som ansökan gäller är med och fyller i formuläret, i synnerhet vad gäller hur sjukdomen påverkar vardagen och vad man vill göra.

För att kunna ansöka behöver barnet och målsman som söker vara medlemmar i Astma- och Allergiförbundet.

Vad kan du söka bidrag till?

Stöd erhålls för att genomföra eller delfinansiera en aktivitet, en produkt eller en tjänst i enlighet med Barnallergifondens ändamål och syfte (rekreation och främja barnens miljöer). Vi vill att barnet i första hand ska få en önskan uppfylld eller hjälp med något som kan ge en extra ljusglimt i tillvaron. Något som stärker självkänslan och höjer livskvaliteten. Det kan till exempel handla om stöd för att genomföra ett allergivänligt kalas, åka på ett läger eller kunna uppleva det där som annars inte hade gått att göra. Det kan också vara något som underlättar vardagen men som av olika skäl inte kan införskaffas på egen hand.

Huvudregeln är att Barnallergifonden ska undvika att dela ut ekonomiska bidrag i form av kontanta medel. Fonden ska i första hand stödja genom att direktfinansiera aktiviteten, produkten eller tjänsten.

Vilka bedömer ansökningarna och tar beslut om utdelning?

En särskild delegation där även barn/unga ingår kommer bedöma ansökningarna och fatta beslut om utdelning.

Delegationen behandlar varje ansökan anonymt och gör bedömningar utifrån varje enskild ansökan. En anställd på förbundskansliet granskar alla inkommande ansökningar för att se till att den sökande uppfyller kriterierna och avpersonifierar sedan ansökningarna innan överlämning till delegationen.

När får jag besked angående min ansökan?

Vi kommer att kontakta alla sökande under maj månad för besked om ansökan är beviljad eller avslagen. Vi kan också komma att kontakta en sökande under bedömningsprocessen för att eventuellt komplettera ansökan med vissa uppgifter.

Vad händer om ansökan blir beviljad?

Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond kommer inte (som tidigare) att i första hand betala ut pengar till beviljade ansökningar utan istället gå in som finansiär, ta kostnader eller på annat sätt stötta eller förverkliga en beviljad ansökan.

Astma- och Allergiförbundet kommer också att begära samtycke till att kommunicera stödets nytta och effekt när du skickar in en ansökan. Vissa personuppgifter, t.ex. namn och personnummer, sparas tillsammans med information om stöd som beviljats, för att kunna kommunicera fondens nytta, för att på så sätt möjliggöra och förbättra framtida stöd till fler barn.

Varför heter det Barnfonden Svalan? Heter det inte Barnallergifonden?

Det formella namnet på fonden är Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond. Vi har dock valt att kalla den för Barnfonden Svalan av flera anledningar:

 • För att signalera att fonden stöpts om och nu riktar sig än mer till barn.
 • Svalan är vår symbol och förknippas redan med Astma- och Allergiförbundet. Det är något som vi vill arbeta mer i all vår verksamhet.
 • Vi vill undvika missförstånd kring att fonden endast riktar sig till barn som har allergi. Fonden riktar sig till barn med alla våra diagnoser såväl allergi som astma, eksem eller annan överkänslighet.
 • Barnfonden Svalan är ett kortare och slagkraftigare namn än både Barnallergifonden och Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond.
Till toppen av sidan