16 miljoner till forskning om astma- och allergisjukdomar – hit gick pengarna

År 2020 beviljade Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond över 16 miljoner kronor till forskning om astma, allergi och annan överkänslighet – pengar som bland annat går till en ny studie om hur astmatiker påverkas av covid-19. Dessutom satsas 10 miljoner på att fylla viktiga kunskapsluckor inom forskningen om matallergi hos barn.

Förra året visade vilken betydelsefull roll medicinsk forskning har för att förbättra människors liv och hälsa. Mest aktuellt är framtagandet av vaccin mot coronaviruset. Men även bekämpningen av kroniska sjukdomar som astma, allergi och atopiskt eksem fortsätter att vara viktig – och nya framsteg görs även på det området.

Tack vare alla er som skänkt pengar till Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond har fonden under året kunnat dela ut forskningspengar till en mängd angelägna forskningsprojekt. Totalt 19 forskare har fått dela på drygt 16 miljoner kronor i forskningspengar och stipendier.

Vad gick då pengarna till?

Jo, i november beslutade vår forskningsfond att dela ut 10 miljoner kronor i en unik satsning på att täppa igen kunskapsluckor om matallergi hos barn och unga, där föräldrar till matallergiska barn själva hjälpt till att identifiera områden som det behövs mer forskning om. Bland annat ska forskare titta på hur närmiljön inverkar på utvecklingen av matallergi hos barn samt hur barn med matallergi och deras familjer påverkas i form av stress och oro. Vi kommer att följa de studier som nu görs – och hoppas att de leder till en bättre vardag för alla familjer som lever med allergi.

Tre unga forskare fick också ta emot Kerstin Hejdenbergs stipendium för sina spännande forskningsprojekt om bland annat tidiga smakportioner till små barn och hur de kan minska risken att utveckla allergi samt om det finns skillnader i vården mellan barn med välkontrollerad respektive otillräckligt kontrollerad astma.

Och precis innan jul blev det klart vilka 11 forskare som får dela på drygt sex miljoner kronor, i den utdelning som Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond varje år gör till forskning om astma- och allergisjukdomar. Här fick bland annat forskaren Caroline Stridsman pengar för en studie om ett mycket aktuellt och viktigt ämne – nämligen kopplingen mellan astma och covid-19. Hon undersöker vilka personer med astma som riskerar att drabbas av allvarlig sjukdom eller död och om hälsan hos astmatiker som överlevt ett svårt sjukdomsförlopp kan komma att påverkas.

Andra forskare ska bland annat undersöka vilka barn som riskerar att få bestående astma och hur äldre personer påverkas av astma- och allergisjukdom. Dessutom ska forskare i två nya, spännande projekt titta på möjligheterna med att försöka träna bort jordnöts- respektive mjölkproteinallergi hos barn.

Läs mer här om vår forskningsfond och hur du kan stötta forskningen!

Publicerad den: 20 januari 2021

Uppdaterad den: 25 februari 2021