2 av 3 tycker att den nya tobakslagen gjort skillnad

Två tredjedelar av de som besväras av tobaksrök anser att det blivit lättare att vistas i offentliga miljöer utomhus sedan det blev förbjudet att röka där. Det visar en medlemsundersökning från Astma- och Allergiförbundet.

För ett år sedan blev det förbjudet att röka på vissa platser utomhus. Lagen tycks ha haft effekt – två tredjedelar av de som besväras av tobaksrök anser att det blivit lättare att vistas i offentliga utemiljöer. Det visar en medlemsundersökning från Astma- och Allergiförbundet.

Störst är skillnaden på landets uteserveringar, men en hel del upplever fortfarande problem på busshållplatser, perronger och vid offentliga entréer.

Den nya lagstiftningen trädde i kraft den 1 juli förra året. Då infördes rökförbud på flera offentliga platser utomhus i Sverige – på uteserveringar, busshållplatser, perronger, lekplatser samt vid idrottsanläggningar och offentliga entréer.

Hur har då den nya lagen fungerat? Ganska bra, visar en medlemsundersökning som Astma- och Allergiförbundet gjort om lagen och hur den efterlevts.

Så många som två tredjedelar av de som i vanliga fall får besvär som till exempel astma eller allergi vid exponering för tobaksrök, eller som har barn som får det, uppger att lagen har gjort skillnad och ökat deras möjligheter att vistas i olika offentliga utemiljöer.

– Det är väldigt glädjande att så pass många upplever att de offentliga miljöerna blivit mer tillgängliga tack vare den nya tobakslagen. Vi har kämpat länge för att få till den här förändringen – och jag är positivt överraskad av att den fått ett sådant genomslag, säger Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

Uteserveringar är den plats där flest personer, nästan 90 procent, tycker att problemen med rökning minskat sedan lagen infördes. Cirka 60 procent – betydligt färre, men fortfarande en majoritet – har också märkt skillnad på busshållplatser, perronger och entréer till offentliga byggnader där rökförbud gäller.

– Det är tydligt att det är på just uteserveringar lagen fått störst effekt och att det finns en del övrigt att önska när det gäller andra offentliga platser, som busshållplatser och entréer. Det visar att det behövs ännu mer information om rökförbudet och vad det innebär. Därför skulle vi gärna se återkommande informationsinsatser om lagstiftningen, säger Maritha Sedvallson.

Enkäten skickades i början av juni 2020 via e-post till 3 995 slumpvis utvalda medlemmar, varav 3 278 kom fram och 717 mejl studsade. 886 svar kom in med helt genomförda enkäter (27 procents svarsfrekvens). Ytterligare 77 delvis genomförda enkätsvar ingår.

Så kan den nya lagen om rökfria utemiljöer få ännu bättre efterlevnad:

Bättre skyltning med tydligare markeringar kring var rökförbudet gäller, till exempel hur långt avståndet från offentliga entréer bör vara

Återkommande informationsinsatser om den nya lagen samt om de hälsorisker som rökning/passiv rökning medför

Bättre tillsyn och kontroll av lagstiftningen och att den följs

Sanktionsmöjligheter, förslagsvis i form av böter

Källa: Astma- och Allergiförbundets medlemsenkät om den nya tobakslagen, 2020

Publicerad den: 29 juni 2020

Uppdaterad den: 5 januari 2021