5 saker vi vet om astma tack vare Luftvägsregistret

I år fyller det nationella Luftvägsregistret 10 år. Det innehåller information om vården av 400 000 personer med astma och lungsjukdomen kol. Vad har vi lärt av oss av registret – och hur kan det hjälpa dig som patient?

Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister där personer med astma registreras av sjukvården. Syftet är bland annat att följa upp om du som lever med astma verkligen får den vård som Socialstyrelsens nationella riktlinjer säger att du ska ha. Dessutom visar registret hur astmapatienter i allmänhet mår, till exempel om deras astma verkar vara under kontroll eller inte.

Avslöjar ojämlikheter

Vilken nytta har då du som astmapatient av att finnas med i Luftvägsregistret?

– Som patient är det viktigt att du få den vård och behandling som du ska få. Det är också viktigt att det inte finns skillnader i vården som beror på var i Sverige du bor. Syftet är alltså att visa om det finns ojämlikheter – och var det finns förbättringspotential, säger Caroline Stridsman, astma- och kol-sjuksköterska som ansvarar för Luftvägsregistret.

Viktigt att data förs över direkt

När mottagningar registrerar patienter och den vård som ges blir det också möjligt att utvärdera vården och behandlingarna på just den kliniken, enligt Caroline Stridsman.

Men trots att registret har funnits i 10 år har alla regioner ännu inte börjat med direktöverföring av data. Det innebär att i några regioner behöver vårdpersonal manuellt registrera uppgifterna. Något som leder till mer arbete och att vi får veta mindre om hur astmavården fungerar i dessa regioner, menar hon.

Gav svar om covid

Under våren 2020 utökades registret med frågor om covid-19. Syftet var att kunna se hur personer med astma och kol påverkades av sjukdomen.

5 kunskaper om astma vi fått genom Luftvägsregistret

  • Tonårskillar får bättre vård än tonårstjejer.
  • Det finns stora skillnader i vården beroende på var i landet du bor.
  • Mindre än hälften av astmapatienterna har fått en patientutbildning.
  • Mindre än 10 procent av astmapatienterna som vårdas i primärvården har en skriftlig behandlingsplan
  • Personer med okontrollerad eller svår astma har ökad risk att bli svårt sjuka i covid-19.

Så fungerar registret

Luftvägsregistret innehåller anonymiserad information om hur astma- och kol-vården fungerar. Detta gör det möjligt att se resultat i form av till exempel överlevnad eller livskvalitet, utan att det går att se namnet på enskilda patienter. Det går också att jämföra hur vården är i olika regioner eller på olika mottagningar.

I styrelsen för Luftvägsregistret sitter bland annat representanter från Astma-och Allergiförbundet.

Publicerad den: 4 december 2023

Uppdaterad den: 7 december 2023