Adrenalinpennan Emerade dras tillbaka

Samtliga adrenalinpennor av märket Emerade återkallas. Anledningen är ett funktionsfel hos vissa injektionspennor som kan leda till att de inte aktiveras som de ska.
– Vi ser ingen risk för brist i nuläget, säger Karl-Mikael Kälkner på Läkemedelsverket.

Enligt Läkemedelsverket är det inget fel på innehållet i Emerade-pennan, men en svaghet har upptäckts i utlösningsmekanismen. Felet innebär att vissa pennor inte kan leverera adrenalin när pennan används i en nödsituation, vilket kan få allvarliga konsekvenser. På grund av detta kvalitetsfel drar tillverkaren nu tillbaka läkemedlet från grossister, apotek och patienter.

Läkemedelsverket råder nu dig som patient att kontakta din läkare för att byta till ett annat fabrikat. Men innan du fått en alternativ adrenalinpenna, ska Emerade injektionspenna fortsätta att användas.

Funktionsfelet gäller endast Emerade adrenalinpenna, inte pennor av märket Jext och Epipen.

Finns det risk att det blir ont om adrenalinpennor av de andra märkena, när patienter hänvisas till dessa?

– Det är något vi just nu håller på att försöka sammanställa. Vi ser inte någon överhängande risk för svensk del i nuläget, med reservation för att återkallandet gäller hela Europa och vi ännu inte har den fulla bilden av hur det ser ut på den europeiska marknaden. Därför har vi svårt att säga något entydigt än om detta, säger Karl-Mikael Kälkner, verksamhetsutvecklare på Läkemedelsverket.

Viktigt att tänka på för dig som patient är att fortsätta att använda din injektionspenna innan du hunnit få den utbytt, menar han.

– Det är också viktigt att alltid bära med sig mer än en penna, säger Karl-Mikael Kälkner.

Injektionspennor används för att behandla allvarliga allergiska reaktioner, det som också kallas anafylaxi.

Läkemedelsverkets råd till dig som har behov av en adrenalinpenna

Om du har en Emerade adrenalinpenna, kontakta din läkare för ett nytt recept på en adrenalinpenna av annat fabrikat. Ta sedan Emerade adrenalinpenna till apoteket i samband med att du hämtar ut dina nya adrenalinpennor.

Du bör alltid bära med dig fler än en adrenalinpenna. Om den första pennan trots försök inte aktiveras, ska du omedelbart använda din andra penna.

Källa: Läkemedelsverket

Publicerad den: 11 maj 2023

Uppdaterad den: 11 maj 2023