Allergi med i föreskrift om arbetsplatsers utformning

Arbetsmiljöverkets uppdaterade föreskrift om arbetsplatsens utformning började gälla från 1 januari 2021.

Arbetsmiljöverkets uppdaterade föreskrift om arbetsplatsens utformning började gälla från 1 januari 2021. En nyhet är att allergi finns med bland de funktionsnedsättningar som arbetsplatser behöver tillgängliggöras för vid ny- eller ombyggnad av lokaler.

Detta är något som Astma- och Allergi-förbundet arbetat för, bland annat i samråd via Arbetsmiljöverkets funktionshinderråd och i remissvar om föreskriften.

Några exempel på egenskaper som gör en arbetsplats tillgänglig ur allergisynpunkt är lättstädad inredning, lågemitterande material och kontinuerlig ventilation. Föreskriften omfattar den fysiska arbetsmiljön i lokaler på arbetsplatser och i skolor, men inte rutiner och information om exempelvis parfymdofter och pälsdjur. Då kan istället föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete användas.

Befintliga arbetsplatser ska vara tillgängliga för de arbetstagare som behöver använda den. Samråd bör då ske med arbetstagare om vilka lokaler som är aktuella.

Den nya föreskriften finns här, se §20.

Publicerad den: 18 januari 2021

Uppdaterad den: 28 januari 2021