Allergiantikroppar hos gravida tycks öka allergirisken hos deras barn

Redan vid tre månaders ålder hade sju procent av spädbarnen antikroppar mot bland annat mjölk, ägg och vete, visar en ny studie. Dessutom såg forskarna att antikroppar mot födoämnen hos gravida mammor tycktes öka risken för allergiantikroppar hos deras barn.

Att vara sensibiliserad innebär att man har bildat så kallade allergiantikroppar, eller IgE-antikroppar, mot ett eller flera ämnen. Det behöver inte betyda att man är allergisk – men kan tillsammans med allergisymtom vara ett tecken på det.

– Ofta säger man att det inte är någon idé att göra allergiprov på små barn eftersom de inte bildar antikroppar, men den här studien visar att sju procent av barnen vid tre månaders ålder faktiskt hade allergiska antikroppar i blodet. En del till och med lite högre nivåer, säger Sandra Ganrud Tedner, som skriver en avhandling om allergiutveckling på Karolinska Institutet där den nypublicerade studien ingår.

Mjölk och ägg vanligast

Studien bygger på data från 1 110 barn i den stora befolkningsstudien Preventadall, som bland annat finansierats av Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. Bland barnen som var sensibiliserade mot födoämnen var mjölk och ägg vanligast, följt av vete och sedan jordnötter.

Även om förekomsten av allergiantikroppar i sig inte innebär att barnen kommer att utveckla allergi hade en tredjedel av dessa antikroppar mot allergena molekyler. Det är en markör som kan tyda på högre risk för kraftigare allergireaktioner. Den slutsatsen har forskarna kunnat dra tack vare att man gjort så kallad molekylär allergidiagnostik på barnen, ett slags analys av de antikroppar deras immunförsvar bildat.

Antikroppar hos gravida

Forskarna hittade också ett samband mellan att mamman under graviditeten hade allergiantikroppar mot födoämnen och en generell risk för barnet att utveckla allergiantikroppar. Majoriteten av de sensibiliserade mammorna, 87 procent, hade även uppgett allergiska symtom mot mat.

– Vi har kontrollerat för andra bakgrundsfaktorer, men det här sambandet fanns ändå kvar. Och det gäller just mammor med födoämnesallergi, inte allergi mot pollen eller pälsdjur, säger Sandra Ganrud Tedner.

Hur kan resultatet i studien hjälpa till i sökandet efter ett sätt att förebygga allergier?

– Dels kan vi försöka ringa in vilka barn som verkar vara i riskzonen för att utveckla allergi och följa de barn i studien som haft antikroppar som tyder på kraftigare allergi, för att se vad som händer. Och så får vi titta vidare på om man kan behöva vara extra uppmärksam på barn som har en mamma med födoämnesallergi. Kan just dessa barn gynnas extra av att man introducerar mat tidigt?

En hel del forskning tittar just nu på introduktion av mat till små barn och hur detta kan minska risken för allergier. Men exakt när detta bör göras och om det gäller alla födoämnen behövs det mer forskning om, menar Sandra Ganrud Tedner.

Väntar på fler resultat

Senare i vår väntas också resultat från en annan studie baserat på födelsekohorten Preventadall, där en grupp barn vid tre månaders ålder fått börja med små smakprov av mjölk, ägg, vete och jordnötssmör.

– Det blir en intressant uppföljning av det vi kommit fram till här, säger hon.

Publicerad den: 15 april 2021

Uppdaterad den: 22 april 2021