Allergikonferens i Skåne

Den 17 mars 2019 arrangerar Astma- och Allergiföreningen i Höör, en allergidag med syfte att öka kunskap och förståelse om astma och allergier.

Under dagen diskuteras ny kunskap och nya rön om hur man kan förebygga och även slippa allergisjukdomar. Vi får också titta på ett verktyg som underlättar egenvård och kontakter med vården. Avslutningsvis belyser vi patientperspektivet.

Allergidagen riktar sig till medlemmar i Astma- och Allergiförbundet men också till professionen och övriga intresserade. Genom att förmedla ny kunskap vill vi öka möjligheten till att förbättra livsvillkoren för människor med allergisjukdom.

När: Söndagen den 17 mars kl. 0945-16.00
Var: Stiftgården Åkersberg, Åkersbergsgatan 3, Höör
Pris: Gratis för medlemmar, icke medlemmar 250 kr och då ingår medlemskap i Astma- och Allergiförbundet under 2019.

Anmälan senast 25 februari till gisela.petersson@astmaoallergiforbundet.se

Ange namn och adress samt om du är medlem, och i vilken förening i så fall.

Efter bekräftelse på deltagarplans motses betalning från deltagare som inte är medlem till bankgiro: 5120-4774.

Anmälan är bindande. Vänligen ange ev. behov av specialkost i anmälan.

P.g.av lokal- och matkostnader förbehåller vi oss rätten att debitera en no show-avgift på 300 kr. om man ej kommer. Får man förhinder kan man överlämna sin plats till en annan person. Varmt välkomna!

Publicerad den: 25 februari 2019

Uppdaterad den: 28 januari 2021