Äntligen får Sverige ett nationellt allergiprogram!

Var tredje svensk är allergisk, 800 000 har astma – och bland barn ökar särskilt matallergierna. Nu ska en ny nationell handlingsplan tas fram för att minska allergierna och få till en bättre och mer likvärdig allergivård. ”En jätteseger”, säger Astma- och Allergiförbundets ordförande Mikaela Odemyr.

Vi på Astma- och Allergiförbundet har kämpat länge för att få ett nationellt allergiprogram. Varför? Jo, för att vi vet att det med rätt åtgärder går att minska risken för astma och allergi – och samtidigt ge alla som redan är drabbade en bättre och mer likvärdig vård.

Nu, äntligen, har vi lyckats. Socialstyrelsen och Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell handlingsplan för att minska allergierna. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, får även i uppdrag att ta fram vetenskaplig kunskap om allergier.

Minskning av allergier i Finland

Förebild för handlingsplanen är Finland, som lanserade sitt allergiprogram redan 2008. Där har man sett minskade kostnader för allergi och astma, färre akutbesök på grund av astma – och samtidigt har ökningen av allergisjukdomar hejdats.

– Vår förhoppning är att Sverige tar till sig av de finska erfarenheterna och att vi snart kommer i kapp, säger Mikaela Odemyr.

Stor politisk framgång

Beskedet är en ”jätteseger”, menar hon.

– Med tanke på att detta handlar om några av vår tids största folksjukdomar vågar jag i dag säga att detta är en oerhörd seger för oss alla. Den som inte själv är drabbad har garanterat en anhörig eller någon i närheten som är drabbad. För Astma- och Allergiförbundet är detta en av våra största politiska framgångar någonsin.

Fler allergispecialister

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) säger i en artikel i Expressen att den nya handlingsplanen ska också handla om att säkra tillgången till astma- och allergispecialister. Anledningen är att det i dag enbart finns 90 allergologer i landet som arbetar med barn och 70 med vuxna.

Hon säger också att Astma- och Allergiförbundet arbetat hårt för att uppmärksamma regeringen på det faktum att Sverige saknar ett aktivt arbete för att förebygga allergisjukdomar.

Publicerad den: 5 mars 2024

Uppdaterad den: 8 mars 2024