Astma- och Allergiförbundet får ny kommunikations- och påverkanschef

Liselott Florén blir ny chef för kommunikation och påverkan på Astma- och Allergiförbundet. Hon kommer närmast från egen verksamhet och har lång erfarenhet från såväl politik som kommunikation. Liselott påbörjar sitt nya uppdrag med start idag.

– Det är med stor glädje vi välkomnar Liselott. Hon har precis den profil som vi behöver, säger Astma- och Allergiförbundets generalsekreterare Karin Neuhaus.

Astma- och Allergiförbundet har de senaste åren satsat särskilt på påverkansarbete och opinionsbildning. Under 2021 resulterade det arbetet i att pollenmätningarna permanentades och fick långsiktig statlig finansiering. Under 2022 ledde det framgångsrika påverkansarbetet till ett regeringsuppdrag att se över allergivården, ett uppdrag som ska presenteras i höst. Förbundet har under våren också lyckats uppmärksamma den bristande tillgången på pollenvaccin.

– Liselott är som klippt och skuren för det här uppdraget och kommer på ett utmärkt sätt bidra på vår utvecklingsresa framåt, säger Karin Neuhaus.

Liselott har en bakgrund i Moderaterna där hon åren 2003-2010 arbetade i ledande befattningar, bland annat som organisationschef. I rollen som kommunikationschef har hon erfarenhet från bland annat Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Visita – bransch och arbetsgivarorganisationen för svensk besöksnäring.

– Jag ser så mycket fram emot det här uppdraget. Astma och allergi är folksjukdomar som tre miljoner svenskar kämpar med. Trots att det idag finns effektiva behandlingar och mediciner, är vården ojämlik och otillgänglig. Jag ser också att det finns kunskapsluckor och brist på förståelse för hur det är att leva med astma och allergi, säger Liselott Florén.

Liselott Florén efterträder Charlotta Janson Josephsson som varit tf kommunikations- och påverkanschef sedan januari 2022.

För frågor, kontakta Liselott Florén tel: 0736-194238.

 

Publicerad den: 17 maj 2023

Uppdaterad den: 23 april 2024