Astma- och Allergiförbundet får sju miljoner från Postkodlotteriet

Astma- och Allergiförbundet fick idag ta emot sju miljoner kronor från Svenska Postkodlotteriet vid deras årliga utdelning – pengar som är otroligt viktiga för vårt arbete.

Vid Svenska Postkodlotteriets årliga utdelning idag, 17 mars, stod det klart att 59 ideella organisationer får dela på 1 032 384 224 kronor! Vi på Astma- och Allergiförbundet har fått sju miljoner kronor i icke-öronmärkt stöd det här året – pengar som är otroligt viktiga för vårt arbete.

– Vårt mål är att vården ska bli bättre och mer jämlik och att skolor, restauranger och andra offentliga miljöer ska bli tillgängliga för alla. Vi arbetar dagligen med att öka engagemanget för astma- och allergifrågor i samhället och det gör vi genom att sprida information, bedriva opinionsbildning och finansiera forskning på området. Utan stödet från Postkodlotteriet hade det inte varit möjligt att driva det arbetet, säger Helena Färnsten, tf generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet.

Sedan 2009 är Astma- och Allergiförbundet förmånstagare hos Svenska Postkodlotteriet som varje år skänker sitt överskott till ideella organisationer och sammanlagt genom åren har vi fått hela 100 617 356 miljoner kronor till vår verksamhet. Stort tack till alla lottköpare, utan er skulle detta stöd inte vara möjligt!

Publicerad den: 17 mars 2022

Uppdaterad den: 17 mars 2022