Astma- och Allergiförbundet i dialog med regeringen

Astma- och Allergiförbundet tar plats i regeringens nya patientråd.

Astma- och Allergiförbundet tar plats i regeringens nya patient-råd. Patienter behöver en starkare röst inom vården och Astma- och Allergiförbundet ser därför med glädje fram emot denna dialog. Patient-rådet består av 13 ledamöter och leds av socialminister Lena Hallengren. Jonas Binnmyr, samordnare vård och forskning på Astma- och Allergiförbundet, är en av ledamöterna. Rådet har sitt första möte fredag 28 juni

– Vi ser fram emot att tillsammans med övriga deltagare i regeringens patientråd bidra till att utveckla sjukvården så att patienternas kunskap och behov tas bättre tillvara på. Jag hoppas på att vår kunskap och erfarenhet av patientnära forskning kan bidra till ökad förståelse på nationell nivå för astma- och allergisjukdomar säger Jonas Binnmyr, samordnare vård och forskning på Astma- och Allergiförbundet.

Publicerad den: 25 juni 2019

Uppdaterad den: 9 januari 2021