Astma- och Allergiförbundet: Öppna för ersättning till personer med svår astma

Regeringen planerar att införa tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av covid-19. Astma- och Allergiförbundet lyfter i sitt remissvar behovet av att inkludera vissa personer med svår astma bland riskgrupperna.

Regeringen planerar att införa tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av covid-19. I utkastet, som i förra veckan gick på ultrasnabb remissrunda, finns inte astma med bland de riskgrupper som ska ges rätt till förebyggande sjukpenning. Astma- och Allergiförbundet lyfter i sitt remissvar behovet av att inkludera vissa personer med svår astma bland riskgrupperna.

Astma- och Allergiförbundet pekar på att Socialstyrelsen i sin rapport från 2 juni 2020 har lyft fram att personer med okontrollerad astma kan falla inom ramen för riskgrupperna. I Socialstyrelsens rapport kan man bland annat läsa att ”Erfarenheten talar inte för att välkontrollerad astma ökar risken för allvarlig form av covid-19.” samt att ”Nationella rekommendationer i flertal andra länder nämner dock KOL som riskfaktor och det är rimligt att anta, att KOL och annan kronisk lungsjukdom som påverkar lungornas struktur, funktion och kapacitet ger en ökad risk för ett komplicerat sjukdomsförlopp.”

I vårt remissvar drar vi slutsatsen att personer med svår astma kan utveckla nedsatt lungfunktion. Studier visar också att 50 procent av svenska patienter med svår astma dessutom har okontrollerad astma. Därför skulle vi vilja se att det blir möjligt för personer inom denna grupp att kunna definieras som riskgrupp, efter en individuell läkarbedömning.

Publicerad den: 8 juni 2020

Uppdaterad den: 6 april 2021