Astma- och Allergiförbundet välkomnar nationella rekommendationer för specialkost

Idag presenteras nya nationella rekommendationer för specialkost i skolan och förskolan. Enligt dessa är det framför allt barn med medicinsk grund – och läkarintyg – som ska erbjudas specialkost.

Idag presenterar branschföreningen Kost och Näring nya nationella rekommendationer för specialkost till landets förskolor och skolor. Astma- och Allergiförbundet välkomnar dessa rekommendationer och hoppas att de kommer att bidra till en mer jämlik tillgång till specialkost – över hela landet.

Under senare tid har efterfrågan på olika former av specialkost i förskolan och skolan ökat, något som lett till ökade kostnader för kommuner runt om i landet. I och med de nya rekommendationerna för specialkost står det nu klart att det i första hand är barn och ungdomar med medicinsk grund som ska erbjudas specialkost – och att det medicinska behovet ska styrkas med ett läkarintyg.

Detta är något som är både bra och välkommet, menar Astma- och Allergiförbundet, eftersom elever med matallergi behöver få tillgång till en säker och näringsriktig kost för att må bra och klara skolarbetet.

Läs vårt pressmeddelande och kommentarer till de nationella riktlinjerna här.

Här hittar du de nya nationella rekommendationerna.

Barn med matallergi behöver få tillgång till en säker och näringsrik specialkost i förskolan och skolan.

Publicerad den: 13 februari 2020

Uppdaterad den: 9 januari 2021