Astma- och Allergiförbundet välkomnar nya astmariktlinjer

Förra veckan presenterade Läkemedelsverket nya behandlingsrekommendationer för astma/KOL. Målet är att patienter ska slippa symtom och försämringsperioder. ”Det är bra med nya riktlinjer eftersom kunskapen om effektiv behandling har ökat markant sedan 2015″, kommenterar Mikaela Odemyr, ordförande Astma- och Allergiförbundet.

Astma- och Allergiförbundet välkomnar att Läkemedelsverket förtydligar behovet av uppföljning och patientutbildning* i sina riktlinjer. I dag är uppföljningen bara sporadisk, ofta med flera års mellanrum.  

– Många vänjer sig vid att anpassa livet efter astma och vet inte att det finns bättre behandling att få, säger Mikaela Odemyr. 

Förbundet är också positivt till rekommendationen att diagnosen ska omprövas om behandlingen inte ger effekt.  

– Många av våra medlemmar är doftöverkänsliga och har astmaliknande symtom utan att ha inflammerade luftvägar. De får ofta en felaktigt en astmadiagnos och därmed en behandling som inte hjälper, menar Mikaela Odemyr.   

Astma och Allergiförbundet saknar dock tydliga råd om egenvård och hur patienter själva kan upptäcka försämringar i tid, via till exempel PEF-mätare eller Asthmathuner, något som förmodligen hade fångats upp om patienter deltagit i utformningen av riktlinjerna. 

Det saknas också vägledning för patienten att utvärdera behandlingens effekt och en tydlig beskrivning av vilka symptom som är rimliga med rätt med medicinering.   

 

*Endast 15 procent av Astma- och Allergiförbundets medlemmar tycker att vården är bra på att erbjuda patientutbildning.

Fakta

800 000 personer lever med astma i Sverige idag och en av tre svenskar har någon form av allergi. Båda sjukdomarna är vanligast förekommande bland barn, men trots den stora sjukdomsbördan för både individ och samhälle halkar vården efter. 

Publicerad den: 3 april 2023

Uppdaterad den: 24 juni 2024