Astma- och Allergiförbundet välkomnar positiva besked om vaccin

EU-kommissionen har nu godkänt Pfizer/Biontechs vaccin. Godkännandet innehåller ingen avrådan för allergiker från att ta vaccinet, men patienter som tidigare haft allergiska reaktioner mot just vaccin uppmanas informera vården.

EU-kommissionen har nu godkänt Pfizer/Biontechs vaccin. Godkännandet innehåller ingen avrådan från vaccination för personer som lider av svåra allergier i allmänhet. Däremot uppmanas patienter som tidigare haft allergiska reaktioner mot just vaccin att ta upp detta med vården.

– Det är mycket bra att vaccinationerna nu kan komma igång på bred front över hela Europa för att minska smittspridningen. Det är positivt att personer med svåra allergier inte exkluderas från vaccination, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare i Astma- och Allergiförbundet.

I samband med godkännande av vaccinet påtalade de europeiska myndigheterna att vården ska vara uppmärksam på att allergiska reaktioner kan förekomma. Och patienter som tidigare haft allergiska reaktioner mot just vaccin uppmanas ta upp detta med vården.

– Det är avgörande för att minska smittspridningen att så många som möjligt vaccinerar sig. Därför är det viktigt att även personer som fått allergiska reaktioner vid tidigare vaccinationer ska känna sig trygga att ta vaccin. Vi ser därför ett behov av enhetliga riktlinjer till vården kring rådgivning till patienter som tidigare fått reaktioner av vaccin, säger Kristina Ljungros.

För två veckor sedan spreds nyheten om att två personer i Storbritannien fått allergiska reaktioner i samband med vaccination, vilket skapade oro hos personer med svåra allergier. Astma- och Allergiförbundet lyfte då behovet tydlig information, och efterfrågade lösningar som gör att även personer som tidigare fått allergiska reaktioner av vaccin kan vaccinera sig på ett säkert sätt.

– Det är viktigt att få veta orsakerna till de fall av allergiska reaktioner av vaccin som upptäckts. Vad i vaccinet har utlöst reaktionen? Finns andra vaccin som saknar den komponenten? Allergi innebär att man är allergisk mot specifika ämnen. Det är därför inte rimligt att personer som exempelvis fått allvarliga reaktioner mot sådant som inte finns i vaccinet i onödan avstår från att vaccinera sig, säger Kristina Ljungros.

Astma- och Allergiförbundet får mycket frågor från personer som känner oro antingen för att det inte ska vara möjligt att vaccinera sig eller risk för allergiska reaktioner av vaccinationen. Vi ger aldrig individuell rådgivning utan hänvisar alltid till 1177 för individuellt stöd.

Publicerad den: 22 december 2020

Uppdaterad den: 5 januari 2021