Astma och Allergiförbundet välkomnar Socialutskottets tillkännagivande om en satsning på allergivården

– Det känns bra att vi nu också har riksdagen bakom oss i vårt fortsatta arbete för en bättre och mer jämlik allergivård, säger förbundsordförande Maritha Sedvallson.

Astma och Allergiförbundet driver frågan om ett svenskt allergiprogram. Förbundet vill bland annat minska och mildra allergier genom ökad kunskap om risk- och friskfaktorer.

– I dag har Folkhälsomyndigheten mer information om malaria än om allergier på sin webbplats. Det är ganska talande, säger Maritha Sedvallson.

– Det här problemet har socialutskottet nu fångat upp och föreslår ett samlat ansvar för att synliggöra aktuell kunskap och bedöma vilka åtgärder som krävs, säger Maritha Sedvallson.

Astma- och Allergiförbundet välkomnar också att utskottet lyfter behovet av nationella riktlinjer för allergivården: ”Utskottet anser även att det vore värdefullt med nationella riktlinjer för hela området allergi som gör att vårdgivare och andra aktörer kan utgå från samma kunskapsmaterial.”

– Även detta är en fråga som vi har drivit länge, och ser stort behov av.  Det är väl självklart att vi ska ha vårdriktlinjer för en av våra största folksjukdomar! Äntligen har vi fått gehör för att vi måste säkerställa den bästa behandlingen för alla, säger Maritha Sedvallson.

Socialutskottet föreslår nu att regeringen utser en myndighet som samordnar det förebyggande arbetet mot allergier och arbetar för en mer jämlik allergivård.

– Det här behövs verkligen! Idag är det bostadsorten som avgör om och vilken behandling du får för din allergi. Kunskapen är extremt låg på sina håll, och antalet allergiläkare för vuxna är färre än 70, trots att tre miljoner svenskar är allergiska, säger Maritha Sedvallson.

Dagens otillräckliga och ojämlika allergivård skapar, förutom onödigt lidande för den enskilde, också onödiga samhällskostnader. Bara pollenallergi kostar samhället 14 miljarder kronor årligen i sjukfrånvaro och bristande arbetskapacitet.

 

Läs mer om ett svenskt allergiprogram här.

Läs Riksdagens betänkande här.

Publicerad den: 11 maj 2022

Uppdaterad den: 8 mars 2024