Astma- och Allergiföreningen i Ronneby delade ut information om skadlig inomhusmiljö

Den 7 maj, på den Internationella Astmadagen var vi på apoteket vid Söderbro i Ronneby.

Vi var där mellan 10- 14 vi delade ut information och pratade med många om astma och allergier. Flera personer påtalade att de har problem med fukt och mögel i sina lägenheter.

Vi tipsade om att de bör vända sig till miljökontoret i sin kommun.

Publicerad den: 20 maj 2019

Uppdaterad den: 17 januari 2021