Astma- och Allergiföreningen Stockholm Sydost

Lördagen den 14 september var det dags för Haningedagen

Det blev en lyckad dag och vi nådde många med vårt budskap!
På bilden från vänster Heikki, Astrid och Elin.
foto: Kalle

Publicerad den: 14 september 2019

Uppdaterad den: 17 januari 2021