Astma- och Allergiföreningen Uppsala och Knivsta

Detta har vi skickat till vårdstyrelsens och sjukhusstyrelsens ledamöter

samt till regionråden, med Astrid Mäkitalos underskrift och kontaktuppgifter.

Publicerad den: 1 maj 2019

Uppdaterad den: 28 januari 2021