Astmadagen: ”Viktigt inte missa astma hos barn med pollenallergi”

I dag på internationella astmadagen uppmärksammar vi kopplingen mellan astma och allergi hos barn. Till exempel utvecklar en stor del av alla barn med pollenallergi senare astma, visar ny forskning.
– Så fort det finns tecken på astma bör allergiska barn få göra en astmautredning, säger Karin Neuhaus, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet.

Astma och allergi är kroniska sjukdomar som är nära sammankopplade med varandra. Därför är risken att utveckla fler allergier eller astma större om du redan har någon sorts allergibesvär. En ny studie på drygt 1 100 barn har särskilt undersökt sambandet mellan pollenallergi och astma.

– Studien visar att tre av fyra barn med pollenallergi i förskole- eller skolåldern har kvar sin allergi i vuxen ålder, så hos majoriteten växer inte sjukdomen bort. Vi kan också se att hela 30 procent av barnen med pollenallergi dessutom kommer att utveckla astma, säger Erik Melén, professor vid Karolinska Institutet.

Bland barnen som inte hade pollenallergi utvecklade drygt en av tio astma.

Allergisk astma vanligast

Allergisk astma är den vanligaste typen av astma hos barn. Ungefär 7 av 10 barn med astma i skolåldern har en bakomliggande allergi.

– Det måste ställas högre krav på hur barn med astma och allergi ska tas omhand av vården. Det är viktigt att allergiska barn även utreds för astma om det finns tecken på det – och tvärtom. För ett barn med svår pollenallergi finns även allergivaccination. Det är en behandling som studier till och med visat kan förebygga astma hos barnet, säger Karin Neuhaus, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet.

Barnen i studien, som finansierats av Astma- och Allergiförbundet, kommer från det så kallade Bamse-projektet. Det är ett forskningsprojekt där runt 4 000 personer födda mellan 1994 och 1996 har följts från födseln fram till i dag.

Publicerad den: 7 maj 2024

Uppdaterad den: 6 maj 2024