Ätbara insekter en risk för allergiker

Från och med oktober är det tillåtet sälja vissa insekter som livsmedel även i Sverige. Personer med skaldjursallergi kan reagera mot insekter på grund av så kallad korsallergi.

Från och med oktober är det tillåtet sälja vissa insekter som livsmedel även i Sverige. En dom från Europadomstolen gör att de livsmedel med insekter som tidigare bara varit tillåtna i några andra EU-länder som Danmark, Finland och Nederländerna alltså får säljas även i Sverige. Personer med skaldjursallergi kan reagera mot insekter på grund av så kallad korsallergi.

Ätbara insekter kan utgöra en roll i en grön omställning för en mer hållbar och klimatsmart livsmedelskedja och livsmedelskonsumtion. Det har under längre tid framhållits att insekter kan vara en klimatvänlig näringskälla och ett substitut för andra animaliska proteinkällor. Samtidigt innebär det också risker som ännu inte är helt kartlagda.

– Vi på Astma- och Allergiförbundet vill uppmärksamma våra medlemmar på riskerna med nya livsmedel, speciellt när det finns kända fall av korsallergi. Det är, som alltid, mycket viktigt att alla livsmedel har tydlig innehållsförteckning, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet.

Personer med skaldjursallergi särskilt utsatta

Att äta insekter kan vara förenat med allergi och korsallergi, särskilt hos personer med allergi mot skaldjur och blötdjur. Det beror på att insekter har liknande proteiner som skaldjur och blötdjur. Därför bör de som är allergiska mot skaldjur vara försiktiga. Det finns även risk för att utveckla en allergi mot insekter precis som mot vilken protein som helst i andra livsmedel.

– Vi ska komma ihåg att de här livsmedlen fortfarande inte bedömts som säkra av EU-kommissionen, utan att de väntar på ett godkännande. Det är därför viktigt att företagen tar sitt ansvar för att se till att konsumenterna får säkra livsmedel som inte är hälsofarliga på något sätt, säger Astrid Walles Granberg, rådgivare på Livsmedelsverket.

I Sverige beräknas 20 000 – 24 000 personer, främst vuxna, vara allergiska mot skaldjur. Till skaldjur räknas kräftdjuren räka, kräfta, krabba, hummer samt blötdjur som mussla och ostron. Personer med skaldjursallergi kan drabbas av symtom som nässelutslag, astma, eksem, kräkningar eller magont efter intag. Även allvarliga anafylaktiska reaktioner finns beskrivna.

Mer information om denna typ av allergier och korsallergier finns på Livsmedelsverkets webb.

Lagen ändras under en övergångsperiod

De flesta EU-länder, däribland Sverige, har tolkat den lagstiftning som gällde tidigare som att alla former av insekter måste godkännas av EU-kommissionen innan de säljs. Några länder som Finland, Danmark och Holland har tolkat den lagstiftning som gällde tidigare på ett annat sätt och tillåtit försäljning av hela insekter.

Nu har EU-domstolen alltså kommit fram till att hela insekter inte berördes av den gamla lagstiftningen. Det innebär att det blir tillåtet att sälja hela insekter i alla EU-länder, fram till dess att EU-kommissionen fattat sitt slutgiltiga beslut om godkännande. Innan ett godkännande finns på plats måste företag som säljer insekter själva bedöma riskerna med livsmedlen.

Det är alltid ett krav att konsumenter informeras om innehållet i livsmedel. Det ska framgå av ingrediensförteckningen vilken insektsart som ingår i livsmedlet.

Vägledning behövs

Idag finns särskilda märknings- och informationskrav från EU för de 14 ingredienser/livsmedelsgrupper som orsakar mest allvarliga överkänslighetsreaktioner. Däremot ingår inte ätbara insekter och därför uppmanar nu Astma- och Allergiförbundet Livsmedelsverket att ta fram kunskapsstöd och en vägledning.

Publicerad den: 28 oktober 2020

Uppdaterad den: 1 februari 2023