Bara hälften av landets astmapatienter finns med i Luftvägsregistret

Igår publicerade det nationella Luftvägsregistret sin årsrapport. Registret är viktigt för att få en bild av hur vården ser ut runt om i landet . Ändå finns här bara data om vården av drygt hälften av landets astmapatienter.

Igår publicerade det nationella kvalitetsregistret Luftvägsregistret sin årsrapport. Registret är viktigt för att få en bild av hur vården ser ut runt om i landet – och om den behöver förbättras. Ändå finns bara data om vården av drygt hälften av landets astmapatienter med i registret.

Luftvägsregistrets årsrapport visar att uppgifter om vården av mer än en kvarts miljon patienter med astma eller lungsjukdomen KOL numera finns i det nationella kvalitetsregistret. Men medan cirka 85 procent av alla patienter med medelsvår till mycket svår KOL täcks av registret är bara uppgifter om lite mer än hälften av landets astmapatienter med en underhållsbehandling med, enligt rapporten.

– Tyvärr rapporterar långt ifrån alla vårdcentraler och specialistmottagningar in vilken vård som personer med astma får. Vi förstår att sjukvårdens resurser är begränsade, men just därför blir det extra viktigt att behandlingar följs upp och utvärderas, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet.

I Luftvägsregistret samlas information från hela landet om en viss sjukdom eller behandling, uppgifter som inte går att koppla till enskilda individer utan till de enheter som utfört vården. Informationen används sedan för att utvärdera och förbättra vården. Den årsrapport som nu presenterats innehåller information om hur vården ser ut hos 1 000 anslutna verksamheter runt om i landet. Astmapatienter kan få information om viktiga kvalitetsparametrar för att kunna jämföra med sin egen vård. Vårdcentraler och specialistmottagningar kan i sin tur använda rapporten till att ge bättre vård – och till att lägga resurser på att förbättra rätt saker.

– Att det finns en samlad data om våra patientgrupper i Luftvägsregistret är viktig dels för varje enskild patient, dels också för att få en bild av hur vården ser ut på en regional och en nationell nivå. Vi vill att våra målgrupper ska få en bättre vård – och om alla verksamheter rapporterade in vårddata skulle chanserna för detta öka, säger Kristina Ljungros.

Luftvägsregistrets årsrapport finns att läsa här.

Publicerad den: 12 maj 2020

Uppdaterad den: 5 januari 2021