Barn som äter mycket frukt har mindre astma

Det finns ett samband mellan att äta mycket frukt och antioxidanter i skolåldern och att ha mindre astma och bättre lungfunktion i ung vuxen ålder. Det visar en studie på 2 500 barn i den svenska befolkningskohorten Bamse.

Forskarna använde särskilt utformade frågeformulär för att få veta vad barnen åt vid 8 års ålder. De undersökte sedan lungfunktionen vid 8, 16 och 24 års ålder.

Forskarna har justerat för andra faktorer som utöver ett högt intag av frukt och antioxidanter skulle kunna påverka astmarisken. Det är dock inte säkert att de lyckats fånga in allt som kan ha betydelse, menar Erik Melén, professor på Karolinska institutet och en av artikelförfattarna.

– Andra faktorer kan givetvis också spela in, som att barn som äter mer frukt kanske även äter mer hälsosamt på andra sätt. Men resultatet är ändå en signal om att ett högt fruktintag verkar vara viktigt, säger han.

Flickor i studien åt i genomsnitt mer frukt och grönt än pojkarna, vilket höll i sig även vid 16 och 24 års ålder.

En annan studie från Bamse-kohorten visar även på en koppling mellan vissa fettsyror, till exempel omega-3 som framför allt finns i fet fisk, och minskad risk för astma hos unga vuxna.

Enligt Erik Melén behövs nu mer forskning om hur kosten kan påverka risken för astma och hur kostråd till föräldrar bör se ut, särskilt när det gäller barn med ökad risk för astma.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Clinical & Experimental Allergy.

Bamse-projektet

Bamse (Barn, allergi, miljö, Stockholm och epidemiologi) är en stor befolkningsstudie som stöds av Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond, där runt 4 000 unga vuxna följts från födseln fram till idag. Syftet är bland annat att ta reda på mer om hur astma och allergisjukdomar utvecklas.

Publicerad den: 20 maj 2022

Uppdaterad den: 20 maj 2022