Sök medel från Barnfonden Svalan

Du som är under 18 år och har astma, allergi eller eksem kan söka stöd från Barnfonden Svalan, för att uppfylla en önskan som du annars kanske inte skulle kunna göra.

Ansökan till Barnfonden Svalan

Fyll i formuläret för att ansöka om medel från Barnfonden Svalan. Vi återkommer med en bekräftelse att ansökan har kommit fram.

 • Barnets personuppgifter

 • Vårdnadshavares personuppgifter

 • Här nedan vill vi veta mer om hur sjukdomen/diagnosen påverkar barnets eller ungdomens vardag på olika sätt och vad barnet vill göra. Vi vill gärna att den som ansökan gäller för är med och besvarar frågorna.
 • Vad skulle du göra om du fick stöd från Barnallergifonden?
 • Motivera varför din ansökan ska beviljas medel.
 • Bifoga läkarintyg eller medicinskt utlåtande som styrker diagnos och/eller sjukdomsbesvär.
  Max filstorlek: 4 MB.
 • Max filstorlek: 4 MB.
 • Godkända filtyper: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, Max filstorlek: 4 MB.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Viktiga datum för Barnfonden Svalan

Datum för ansökningsperioderna

10 juni – Årets andra ansökningsperiod öppnar

Vanliga frågor och svar

Vem kan skicka in en ansökan?

Målsman till barnet skickar in ansökan och säkerställer att alla person- och kontaktuppgifter stämmer. Vi uppmanar dock att barnet som ansökan gäller är med och fyller i formuläret, i synnerhet vad gäller hur sjukdomen påverkar vardagen och vad man vill göra.

För att kunna ansöka behöver barnet och målsman som söker vara medlemmar i Astma- och Allergiförbundet.

Vad kan du söka bidrag till?

Stöd erhålls för att genomföra eller delfinansiera en aktivitet, en produkt eller en tjänst i enlighet med Barnallergifondens ändamål och syfte (rekreation och främja barnens miljöer). Vi vill att barnet i första hand ska få en önskan uppfylld eller hjälp med något som kan ge en extra ljusglimt i tillvaron. Något som stärker självkänslan och höjer livskvaliteten. Det kan till exempel handla om stöd för att genomföra ett allergivänligt kalas, åka på ett läger eller kunna uppleva det där som annars inte hade gått att göra. Det kan också vara något som underlättar vardagen men som av olika skäl inte kan införskaffas på egen hand.

Huvudregeln är att Barnallergifonden ska undvika att dela ut ekonomiska bidrag i form av kontanta medel. Fonden ska i första hand stödja genom att direktfinansiera aktiviteten, produkten eller tjänsten.

Vilka bedömer ansökningarna och tar beslut om utdelning?

En särskild delegation där även barn/unga ingår kommer bedöma ansökningarna och fatta beslut om utdelning.

Delegationen behandlar varje ansökan anonymt och gör bedömningar utifrån varje enskild ansökan. En anställd på förbundskansliet granskar alla inkommande ansökningar för att se till att den sökande uppfyller kriterierna och avpersonifierar sedan ansökningarna innan överlämning till delegationen.

När får jag besked angående min ansökan?

Vi kommer att kontakta alla sökande under maj månad för besked om ansökan är beviljad eller avslagen. Vi kan också komma att kontakta en sökande under bedömningsprocessen för att eventuellt komplettera ansökan med vissa uppgifter.

Vad händer om ansökan blir beviljad?

Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond kommer inte (som tidigare) att i första hand betala ut pengar till beviljade ansökningar utan istället gå in som finansiär, ta kostnader eller på annat sätt stötta eller förverkliga en beviljad ansökan.

Astma- och Allergiförbundet kommer också att begära samtycke till att kommunicera stödets nytta och effekt när du skickar in en ansökan. Vissa personuppgifter, t.ex. namn och personnummer, sparas tillsammans med information om stöd som beviljats, för att kunna kommunicera fondens nytta, för att på så sätt möjliggöra och förbättra framtida stöd till fler barn.

Varför heter det Barnfonden Svalan? Heter det inte Barnallergifonden?

Det formella namnet på fonden är Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond. Vi har dock valt att kalla den för Barnfonden Svalan av flera anledningar:

 • För att signalera att fonden stöpts om och nu riktar sig än mer till barn.
 • Svalan är vår symbol och förknippas redan med Astma- och Allergiförbundet. Det är något som vi vill arbeta mer i all vår verksamhet.
 • Vi vill undvika missförstånd kring att fonden endast riktar sig till barn som har allergi. Fonden riktar sig till barn med alla våra diagnoser såväl allergi som astma, eksem eller annan överkänslighet.
 • Barnfonden Svalan är ett kortare och slagkraftigare namn än både Barnallergifonden och Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond.
Till toppen av sidan