Behov av rökavvänjning

Att sluta röka är en central del i behandlingen av flertalet sjukdomar, däribland astma och KOL. Studier har dock visat att många personer med astma eller KOL inte slutar röka och de erbjuds inte heller alltid stöd från sjukvården.

Stor andel astma- och KOL-patienter röker men får inte hjälp att sluta.

Att sluta röka är en central del i behandlingen av flertalet sjukdomar, däribland astma och KOL. Trots det svarade 30 procent av specialutbildade astma/KOL-sjuksköterskor att de inte hade tillgång till utbildad personal för rökavvänjning vid sin enhet.

Ny statistik från luftvägsregistret visar att 36 procent av KOL-patienter fortfarande röker, motsvarande siffra för astmapatienter är 15 procent. Det kan jämföras med andelen dagligrökare bland den övriga befolkningen som är cirka 9 procent och andelen personer som röker någon gång ibland som är 20 procent, enligt Folkhälsomyndigheten.

Stöd och hjälp för att sluta röka är central i vården av både astma- och KOL-patienter och en av de enskilt viktigaste åtgärderna för att få kontroll på sin sjukdom. Genom att sluta röka kan man vända förloppet av att ytterligare försämra hälsan och istället förbättra sin livskvalitet.

– En av de enskilt viktigaste uppgifterna för sjukvården är att stärka, stötta och hjälpa dessa patienter att sluta röka. Det är av största vikt att även dessa grupper har tillgång till det övriga samhället och där spelar även andras rökning en stor roll säger Maritha Sedvallson, ordförande för Astma och Allergiförbundet.

Läs hela pressmeddelandet här

Publicerad den: 31 maj 2018

Uppdaterad den: 9 januari 2021