Bevara allergikonsulenterna!

Allergikonsulenten fungerar som en länk mellan sjukvård, hem, förskola/skola och arbetsplats och tillför därför ett stort värde för allergisjukvården, debatterar vi i Dagens Samhälle idag.

Stockholms läns landsting har under två år bedrivit försöksverksamhet med allergikonsulenter inom barnsjukvården. Försöket visar att konsulenternas arbete har tillfört ett stort värde till allergisjukvården. Det är något som fler landsting bör ta efter debatterar vi på Astma- och Allergiförbundet i Dagens Samhälle idag.

Att ha ett barn med omfattande eller allvarlig allergisjukdom ger konsekvenser för hela familjen. Föräldrar och anhöriga upplever ofta en konstant oro i sin vardag över om barnet kommer få allvarliga allergiska reaktioner – inte minst vid vistelse i skola eller förskola. Arbetet sker på individnivå, exempelvis genom arbete för diagnos, rådgivning och utbildning samt på gruppnivå genom information till personal och arbetsledare, vilket skapar trygghet och förbättrar omhändertagande och bemötande.

Publicerad den: 11 december 2018

Uppdaterad den: 9 januari 2021