Beviljat bidrag till Astma- och Allergiföreningen SVALAN

2018 beviljades Astma- och Allergiföreningen SVALAN i Örnsköldsvik bidrag för föreläsningen ”Hur farlig är allergi egentligen – kan man dö?”.

Astma- och Allergiföreningen SVALAN i Örnsköldsvik tackar Forskningsfonden för det bidrag som föreningen fick och som möjliggjorde att vi kunde ta upp professor Magnus Wickman hit till Örnsköldsvik för att föreläsa om allergier och mat.

Föreningen har ett gott samarbete med Örnsköldsviks kommun och där med kostenheten som ansvarar för skolsköterskor, skolkök mm. Detta samarbete
medförde att föreläsningen kunde hållas i kommunens fullmäktigesal vilken rymmer 200 personer.

Föreläsningen hölls Tisdagen den 15 maj. Trots att det var en vanlig vardagskväll så mötte det upp 119 personer.

Bild på Marie Mattsson, Magnus Wickman, Mikaela Odemyr

Från vänster i bild: Marie Mattsson, kommunens kostenhet, Magnus Wickman, professor & Mikaela Odemyr, ordförande EFA.

Intresserad av att söka ett forskningsrelaterat bidrag?

Till toppen av sidan