Beviljat forskningsanslag Anna Asarnoj

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar årligen ut anslag till vetenskaplig forskning om astma, allergi och annan överkänslighet. Här presenteras Anna Asarnojs forskningsprojekt som beviljades anslag 2020.

Projekttitel

Oral immunoterapi till små barn med jordnötsallergi – Small Children OIT (SmaChO)

Sammanfattning av forskningsprojektet

Jordnötsallergi är den vanligaste orsaken till svår allergisk reaktion och startar redan i småbarnsåren. Den är livslång och potentiellt livshotande och innebär en stor inskränkning i patienternas tillvaro och livskvalitet. Oral immunoterapi (OIT) – behandling med ökande mängd av olika livsmedel (som jordnöt, ägg och mjölk) – har i studier visat på 50-90% effekt. Men allergiska biverkningar förekommer och än så länge har man inte kunnat införa OIT som en standardbehandling i kliniken. En tidigare studie indikerar att OIT kan fungera bättre hos yngre barn än hos äldre.

Syftet med denna studie är att undersöka om OIT mot jordnötsallergi hos små barn är säker och effektiv. Förhoppningsvis leder den till att OIT kan införas som behandling och därmed bota matallergier.

Detta är en open label-studie med oral jordnöts-immunoterapi (OIT). Jordnötsallergiska barn i åldrarna >1 till <4 år randomiseras 2:1 till; Grupp 1) Jordnöts OIT med långsam uppdosering (40-60 veckor) upp till en daglig underhållsdos om 286 mg jordnötsprotein och Grupp 2) Kontrollgrupp med jordnötsallergiska barn som inte genomgår jordnöts-OIT. Dessutom inkluderas en frisk kontrollgrupp (Grupp 3) med barn i samma åldrar men utan allergisk sjukdom.

Akademisk titel/Tjänstetitel

MD PhD/Bitr överläkare, barnallergolog

Institution

Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet

Forskningsprojektets tidsram

3 år

Till toppen av sidan
Emeli Lundström

Emeli Lundström

Fondsekreterare

Kontakt

emeli.lundstrom@astmaoallergiforbundet.se