Beviljat forskningsanslag Caroline Nilsson

Under 2020 har Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delat ut extra anslag till forskning om matallergi hos barn utifrån de kunskapsluckor som identifierats på området med hjälp av föräldrar till matallergiska barn. Här presenteras Caroline Nilssons forskningsprojekt som beviljats anslag.

Projekttitel

Nya metoder för analys och behandling vid pediatrisk Eosinofil esofagit

Sammanfattning av forskningsprojektet

Matallergi är ett samlingsbegrepp för olika sjukdomar utlösta av livsmedel. Eosinofil esofagit (EoE), också kallad allergisk matstrupe, är en kronisk sjukdom med inflammation i matstrupen utlöst av vanliga livsmedel. Vanliga symtom är svårt att äta, äter långsamt, dålig tillväxt, kräkningar, ont i magen, obehag att svälja och mat som fastnar i halsen. Vid svåra symtom utvecklas ärrvävnad i matstrupen som kan leda till behov av kirurgiska ingrepp.

Det utlösande ämnet är främst vanliga livsmedel så som mjölk, vete, ägg, baljväxter, nötter, fisk, skaldjur. Diagnosen ställs via gastroskopi, hos barn i narkos.

För EoE finns idag tre typer av behandling och ingen studie har ännu kunnat visa vem som har störst nytta av vilken behandling. Protonpumpshämmare (magsårsmedicin), kortison lokalt i matstrupen eller kostbehandling, att utesluta det antigen/livsmedel som utlöser den inflammationen. Kostbehandlings väljs oftast inom barnsjukvården.

Dock finns det idag ingen test som kan förutsäga vilket/vilka livsmedel som utlöser den inflammationen hos olika individer. Det finns inte heller någon publikation inom området. Varje insatt behandlingsförsök, ex att prova utan mjölk i kosten, måste utvärderas med gastroskopi och biopsitagning för att undersöka om den eosinofila inflammationen har förbättrats.

Målet med projektet är, att i en studie på barn/ungdomar med EoE, studera om biopsier (liten del av matstrupsslemhinnan) från matstrupen som stimuleras med matallergen i provrör kan användas för att förutsäga vilket/vilka matallergen den enskilda patienten ska undvika för att få en utläkning av den inflammationen. Biopsiresultaten kommer att relateras till immunologiska analyser i blod och saliv.

Blod och saliv samlas från max 50 barn med EoE och ca 30 kontroller. Biopsier tas från matstrupen och stimuleras med matallergen i provrör. Lösningen som biopsierna ligger i vid stimuleringen tas tillvara efter stimuleringen. Lösningen analyseras för 116 nedbrytningsprodukter av fettsyror med mass-spektrometri. Fettsyror är kända för att delta i den inflammatoriska processen i kroppen.

Preliminära resultat visar att metoden fungerar och 6 prover från EoE patienter är analyserade. Blod och saliv från 40 patienter med EoE samt lika många kontroller finns nedfryst och inväntar analys av immunologiska markörer som ses vid en eosinofil inflammation.

Akademisk titel/Tjänstetitel

Docent/Överläkare

Institution

Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Sachsska barnsjukhuset

Forskningsprojektets tidsram

3 år

Till toppen av sidan
Emeli Lundström

Emeli Lundström

Fondsekreterare

Kontakt

emeli.lundstrom@astmaoallergiforbundet.se