Beviljat forskningsanslag Eva Sverremark Ekström

Under 2020 har Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delat ut extra anslag till forskning om matallergi hos barn utifrån de kunskapsluckor som identifierats på området med hjälp av föräldrar till matallergiska barn. Här presenteras Eva Sverremark Ekström forskningsprojekt som beviljats anslag.

Projekttitel

Immunologiska mekanismer vid jordnötsallergi hos små barn

Sammanfattning av forskningsprojektet

En individ som reagerar på i sig ofarliga ämnen med allergiska reaktioner har ett immunsystem som brister i sin toleransförmåga. Toleransutveckling sker tidigt i livet och idag anser man att individens egen tarmflora är av betydelse för att individen ska utveckla tolerans mot exempelvis födoämnen.

Om födoämnesallergiska reaktioner förändrar immunologiska svar mot infektioner är inte känt. Det finns dock en teoretisk möjlighet att den allergiska inflammationen, inte minst när den inträffar ofta och tidigt i livet, har en mätbar effekt på immunsystemet. Den tidiga perioden i livet när vårt immunförsvar ställs inför alla olika sorters exponeringar för första gången är sannolikt av största vikt för vår immunologiska utveckling och framtida hälsa.

Det mänskliga immunsystemet är dock långt ifrån färdigutforskat och man beskriver kontinuerligt nya undergrupper av celler, mediatorer och funktioner. Tidiga exponeringar, som exempelvis bakterier och andra faktorer i tarmen är viktiga för att leverera de signaler immunsystemet behöver för att mogna på rätt sätt.

I den aktuella studien vill vi försöka besvara kunskapslucka nummer 9 och undersöka kopplingen mellan allergiska reaktioner och immunsystem hos små barn i en studie där barn med jordnötsallergi (1-<4 år gamla) deltar tillsammans med icke-allergiska kontroller. Hälften av de allergiska barnen genomgår här en behandling med jordnöt för att uppnå tolerans, medan hälften avstår från exponering.

Studien har beviljats etiskt tillstånd. Vi kommer att undersöka immunologisk profil hos dessa barn – både i relation till allergi och typ av behandling. Därtill kommer vi att undersöka om förändringar i immunsystemet kan kopplas till förändringar i miljön i tarmen samt i detalj undersöka underliggande mekanismer. Studien är unik i sitt slag då man inte genomfört så detaljerade cellulära och molekylära immunologiska studier i en prospektiv studie med så små barn tidigare.

Akademisk titel/Tjänstetitel

Professor

Institution

Molekylär Biovetenskap/Wenner-Grens Institut, Stockholms Universitet

Forskningsprojektets tidsram

5 år

Till toppen av sidan
Emeli Lundström

Emeli Lundström

Fondsekreterare

Kontakt

emeli.lundstrom@astmaoallergiforbundet.se