Beviljat forskningsanslag Helene Alexanderson

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar årligen ut anslag till vetenskaplig forskning om astma, allergi och annan överkänslighet. Här presenteras Helene Alexandersons forskningsprojekt som beviljades anslag 2020.

Projekttitel

”Effekt av sjukgymnastiska interventioner på barn och ungdomar med astma”

Sammanfattning av forskningsprojektet

Det finns ett stort behov av förbättring av det sjukgymnastiska omhändertagandet för barn och ungdomar med astma. Klinisk erfarenhet indikerar att många barn och ungdomar med astma har ett dysfunktionellt andningsmönster som inte förbättras av medicinering. Det finns idag inget instrument som är validerat för att mäta dysfunktionellt andningsmönster för patienter i Sverige.

Vår grupp använder sig av ett sjukgymnastiskt interventionspaket som innehåller råd om fysisk aktivitet och träning vid astma, råd och träning av andningsteknik samt råd och träning i inhalationsteknik. Vi vill i detta projekt mäta grad av dysfunktionellt andningsmönster och undersöka effekt av vårt sjukgymnastiska interventionspaket med avseende på just dysfunktionellt andningsmönster, men även fysisk aktivitetsnivå och livskvalitet.

Vår hypotes är att en interaktiv astma-app som innehåller råd och träningsmoduler i vårt interventionspaket kan förbättra följsamhet till råd och behandling och på så vis förbättra hälsa och livskvalitet hos barn och ungdomar med astma.

Akademisk titel/Tjänstetitel

Docent/Leg sjukgymnast

Institution

Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Solna

Forskningsprojektets tidsram

3 år

Till toppen av sidan
Emeli Lundström

Emeli Lundström

Fondsekreterare

Kontakt

emeli.lundstrom@astmaoallergiforbundet.se