Tre miljoner pollenallergiker väntar på besked: Blir det några pollenmätningar?

Förra veckan lämnade Astma- och Allergiförbundet in uppropet #mätpollen till regeringen. Idag skickar vi in en skrivelse tillsammans med samtliga regionstyrelseordföranden i de norra regionerna. Igår skrev vi även tillsammans på debattsidan i Dagens Samhälle. Vi uppmanar regeringen att ge både uppdrag och finansiering till en statlig myndighet att driva och samordna ett rikstäckande nätverk runt pollenmätningarna.

När TV-meteorologerna började rapportera pollennivåerna i våras var kartan norr om Gävle svart. Här fanns inga mätvärden att rapportera. När den som ansvarat för mätningarna gick i pension saknades både finansiering och någon som kunde ta över. Att systemet är så bräckligt att en enskild persons pensionsavgång leder till inställda pollenmätningar i mer än halva landet är orimligt.

Nu har regionerna agerat snabbt för att mäta pollenhalterna i sina respektive län under 2021. Det är dock bara en tillfällig lösning.

Vi, de fyra regionerna i norra Sverige och Astma- och Allergiförbundet, är överens – staten behöver ta ett långsiktigt ansvar för att mäta och analysera pollenhalterna. Trots att flera utredningar konstaterar att det nuvarande systemet är ohållbart har ingen sammanhållen nationell lösning presenterats.

Pollenmätningarna behövs för att personer med pollenallergi ska kunna planera sin medicinering och sin vardag. Det finns risk att kostnaderna för sjukskrivningar och läkemedel och behovet av vård ökar, när personer med pollenallergi inte kan använda pollenprognoserna för att planerna sin medicinering. Det är särskilt problematiskt under en period när trycket på vården på många håll redan är oerhört högt.

Mätningarna behövs för att följa effekterna av klimatförändringarna. Forskning visar att klimatutvecklingen har en direkt inverkan på pollensäsongens längd, mängden pollen som produceras och nya arter som orsakar pollenallergi. Mätningarna behövs även för miljöövervakningen, inte minst när kombinationen höga pollenhalter och luftföroreningar har visat sig vara särskilt skadlig för de med astma och allergi.

Systemet med pollenmätningarna är ett slitet lapptäcke. Det finns ingen långsiktig finansiering och ansvaret är splittrat. Mätningarna bygger på många ställen på lokala eldsjälar som med små medel och osäker finansiering ser till att mätningarna kan fortsätta. På vissa ställen är det staten som betalar, på andra ställen regionerna, ibland tillsammans med några kommuner.

Även kompetensöverföringen brister. Det finns inga resurser för att lära upp efterträdare när nya pensionsavgångar väntar. Alla i den arbetsgrupp på laboratoriet i Göteborg som ansvarar för mätstationerna i Västra Götaland, Skåne, Blekinge och nu också Jämtland och Västerbotten närmar sig pensionsåldern. Ingen skolas in för att ta över. Hållbar finansiering av tjänster saknas. Det som hänt i norr, kan således nästa säsong inträffa på flera ställen i landet.

Publicerad den: 12 maj 2021

Uppdaterad den: 12 maj 2021