Bra att DO informerar om ledarhundar i offentlig miljö

Igår fick Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att informera om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som använder ledar- eller assistanshund. Myndigheten ska också säkerställa att personer med astma och allergi inte drabbas.

– Det är bra att Diskrimineringsombudsmannen ska informera om rättigheterna och vi ser fram emot samrådsmöten med DO, andra myndigheter och intresseorganisationer på området, säger Marie-Louise Luther, intressepolitisk handläggare på Astma- och Allergiförbundet.

Allt vanligare med hundar i offentliga rum

De senaste åren har det blivit allt vanligare att människor tar med sig hundar i kollektivtrafiken, till affärer och på restauranger. Det har skapat en oro hos personer med pälsdjursallergi. Men Astma- och Allergiförbundet skiljer på sällskapshundar och hundar som utgör hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, till exempel ledarhundar eller assistanshundar.

– Ingen ska stängas ute från restauranger eller affärer på grund av funktionsnedsättning, säger Marie-Louise Luther.

Astma- och Allergiförbundets hållning är strikt när det gäller sällskapshundar som tas med i offentliga inomhusmiljöer. Helst bör inte sällskapsdjur tillåtas i offentliga inomhusmiljöer och i andra hand bör ägaren sätta upp skyltar som informerar om de tillåter djur.

Överenskommelse om ledarhundar

För ledarhundar har Astma- och Allergiförbundet en överenskommelse med SRF (Synskadades riksförbund) om att försöka hitta lösningar som fungerar för båda parter så långt det är möjligt.

– Sådana lösningar bör gå att hitta när det går att planera vid till exempel möten. Om det handlar om oplanerade situationer bör det vara den som är först på plats som har företräde, säger Marie-Louise Luther.

Inga tydliga regler

Idag finns inga tydliga regler kring pälsdjur i offentliga inomhusmiljöer. Det är varje ägare som bestämmer om djur tillåts i butiker och på serveringar. I kök där mat tillreds är djur förbjudna enligt livsmedelslagstiftningen.

Astma- och Allergiförbundets hållning är att offentliga inomhusmiljöer bör vara djurfria men om ägare ändå tillåter djur bör det vara tydligt skyltat så man kan välja att gå dit eller undvika det om man har pälsdjursallergi.

Publicerad den: 10 juni 2022

Uppdaterad den: 10 juni 2022