Bra genomslag för konferens om matallergi

Den 11 oktober hölls konferensen Matallergi; diagnostik, nutrition och livskvalitet med mycket positivt utfall. Läs mer om konferensens resultat här.

Den 11 oktober 2018 hölls konferensen Matallergi på Spårvagnshallarna i Stockholm. 120 personer kom för att lyssna på ny kunskap om matallergi och för att nätverka tillsammans med andra aktörer på området från samhällets olika sektorer. Arrangörer var Swedish Nutrition Foundation (SNF) i samarbete med projektet Bra mat för alla.

I samband med konferensen släpptes ett temanummer om matallergi i tidningen Nordisk Nutrition. Ett tiotal artiklar baserade på ny forskning om matallergi ingick i temanumret och flera av författarna föreläste också på konferensen om sin forskning.

Syftet med konferensen var att lyfta fram den nya kunskap om matallergi som tagits fram i temanumret och att kommunicera kunskapen till aktörer som arbetar med området matallergi inom samhällets olika sektorer. Deltagarna var verksamma inom hälso- och sjukvård, livsmedelsindustri, dagligvaruhandel, myndigheter, lärosäten/forskning, patientföreningar och skolor.

Vi är mycket positiva till det höga deltagarantalet som kan ses som en bekräftelse på behovet av nya kunskaper om matallergier. Ett exempel på ny kunskap som lyftes var tidig introduktion av allergena livsmedel till barn som har visat sig kunna förebygga utveckling av allergi.

Ett fortsatt arbete på detta område hoppas vi kunna leda till en utveckling mot minskade matallergier hos barn, samtidigt som vi framhåller vikten av att inga barn med allergi ska äta det de inte tål.

Vi fick också höra hur livskvalitet, ekonomi och näringsintag påverkas hos familjer där någon har en allergi mot ett baslivsmedel och därför måste undvika detta.

I en förlängning hoppas vi att sådan ny kunskap kommer att öka både hjälpen- och förståelsen för matallergi i samhället. Kunskapen som kommunicerades under dagen kommer också att ligga som grund för arbetet i projektet Bra mat för alla.

Här kan du läsa det pressmeddelande som gick ut inför konferensen.

Här kan du se vad programmet för dagen innehöll.

Publicerad den: 20 oktober 2018

Uppdaterad den: 9 januari 2021