Christina West söker svar i Sveriges största allergistudie

Som blivande barnläkare fick forskaren Christina West upp ögonen för ett då nytt område – hur bakterier i tarmfloran kan påverka om barn blir allergiska. I dag är hon med och driver Sveriges största barnallergistudie.

Då, i slutet av 1990-talet, var tarmflora och allergiutveckling ett nytt område.

– Som barnläkare fick jag frågan om jag ville forska och fastnade för en studie om huruvida bakterietillförsel till barn kan påverka immunförsvaret till att utveckla tolerans och minska risken för allergi. Det kändes nytt och spännande. I dag har intresset för området exploderat!

Det berättar Christina West, barnallergolog och docent i pediatrik vid Umeå universitet.

Hennes intresse för medicin och människokroppen har funnits med så länge hon kan minnas. Under läkarutbildningen valde hon att inrikta sig på barn.

– En fråga jag ofta fått från föräldrar med allergiska barn som väntar syskon är ”vad kan jag göra för att förhindra att mitt barn blir allergiskt?”. Det har blivit grunden i min forskning – varför barn blir allergiska och hur vi skulle kunna förhindra det.

Christina West är docent i barn och ungdomsallergologi vid Umeå universitet. Hon har fått forskningsanslag från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond för projektet ”En svensk randomiserad studie av oral immunterapi mot mjölkallergi hos barn”.

Publicerad den: 12 maj 2021

Uppdaterad den: 17 februari 2022